Cookie Consent by TermsFeed 260 millioner til asfalt - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vil asfaltere for 260 millioner kroner

asfaltbiler legges asfalt, med natur rundt. Foto. - Klikk for stort bildeLengter du etter ny asfalt der du ferdes? Sjekk hvor det legges nytt dekke på fylkesveiene i år, i tabell under. Bildet er fra asfaltering på fylkesveg i Sømna kommune. Ragnar Eliassen Bogen

Fylkesrådet vil sette av 100 millioner ekstra på toppen av årets budsjett til asfaltering. Det vil gi rundt 200 kilometer ny asfalt på veiene i fylket vårt i løpet av året, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

De ekstra pengene kommer fra overskuddet fylkeskommunen fikk etter fjoråret, som hovedsakelig skyldes høyere skatteinntekter. Dette overskuddet går nå rett tilbake til nordlendingene gjennom ulike tiltak, deriblant altså ny asfalt.Stort løft

– 100 millioner ekstra vil gi et stort løft for vedlikeholdet av vegnettet i fylket vårt. Nordland fylkeskommune har økt bevilgningene til drift og vedlikehold av vegnettet de siste årene, men den veldige prisstigningen har tatt store deler av satsingen. De arbeidene som nå settes i gang gjør at Nordland fylkeskommune kan nå målet om at minimum 5% av fylkesvegnettet blir utbedret eller asfaltert i året. Vedlikeholdet er viktig for tryggheten til de som har sitt arbeid på vegnettet og alle andre vegfarende i fylket, sier fylkesrådslederen.

Seks smilende personer med hav og fjell i bakgrunnen  - Klikk for stort bildeylkesrådet i Nordland: Fra venstre fylkesråd for plan- og næring Linda Helén Haukland, fylkesråd for utdanning og kompetanse Fredric Persson, fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande, fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide, fylkesråd for kultur, klima og miljø Christian Torset og fylkesrådets nestleder Svein Øien Eggesvik. Thor-Wiggo Skille

Positive signal i revidert

– I det reviderte statsbudsjettet som nylig ble lagt fram, får Nordland kompensert prisvekt og et inntekstsystem vi kan leve med. Det har bidratt til at vi tør å være såpass offensiv og sette av mye ekstra til asfaltering i år, sier fylkesrådets nestleder, Svein Øien Eggesvik.

Ber om tålmodighet

Flesteparten av strekningene som er satt opp på asfaltlistene vil bli fullført i år. På enkelte strekninger kreves såpass tunge tiltak at det ikke er sikkert at de blir fullført i år, men alt startes opp i år og skal stå ferdig i 2024. Fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande antyder sogar at fylkeskommunen kan klare å gjøre flere asfalteringsprosjekt enn det som nå ligger på bordet, men tør ikke forlove seg på dette nå. Fylkesråden benytter anledningen til å oppfordre bilistene om å vise hensyn når de ferdes langs fylkesvegene i sommer. Mye av arbeidet foregår også om natten.

– Det er nå engang sånn at asfaltarbeidet kun kan gjøres på sommeren og høsten. Vår oppgradering av vegene er for bilistenes beste. Du kan gjerne sende en vennlig tanke til alle som arbeider hardt for å få unna køene og for å gjøre veiene sikrere med ny, slett asfalt, når du står i en liten kø eller passerer vegarbeidsområdene, oppfordrer fylkesråd Sande.

Har kan du se hvilke fylkesveistrekninger i Nordland som får nytt dekke i år. Tabellene er delt opp i nordre, midtre og søndre Nordland:

Asfalt nordre Nordland 2023

Asfalt nordre Nordland 2023
Kommune Vegnummer Lengde (meter)  Sted 
Hadsel  Fv. 82 1855  Stokmarknes sør 
Hadsel  Fv. 82 699  Hadsel bro–kryss Bitterstadveien
Hadsel  Fv. 82 1120  Hadselfjordveien (Inbjørg) 
Hadsel  Fv. 82 515  Børøy bru–Hadsel industripark
Andøy  Fv. 82 2420  Ramsaveien 
Andøy  Fv. 82 3092  Saura–Kvalnes
Sortland  Fv. 82 1175  Sortland sør
Sortland Fv. 82 10000 Fortsettelse av arbeid 2022
Vågan  Fv. 816 1920  Henningsværveien
Vågan Fv. 7638 2400 Midnattsolveien
Vestvågøy  Fv. 817 746  Skifjord 
Bø  Fv. 820 1323  Vinje–Kleppelva
Fv. 820 7400 Ramberg- Mårsund
Bø  Fv. 820 4002  Straume–Husvågen
Lødingen Fv. 7546 2800 Lødingen sentrum til kirke
Sortland  Fv. 822 1306  Brokløysa tunnel–Djupfjord
Øksnes  Fv. 7674 5363  Alsvågveien (Lia–Branthågen)
Øksnes Fv. 821 10000 Lifjordkrysset - Staven
Vestvågøy  Fv. 7720 460  Saupstadveien tunnel (Unstad)
Vestvågøy Fv. 7614 1500 Steineveien
Narvik  Fv. 7570 6390  Beisfjord
Narvik Fv. 7572 7000 Skjomen

Asfalt midtre Nordland 2023

Asfalt midtre Nordland 2023
Kommune Vegnummer Lengde (meter)  Sted 
Meløy  Fv. 17 681  Brasetvik  
Meløy  Fv. 17 2219  Indre Holandsfjordveien 
Meløy  Fv. 17 1740  Kilvik 
Gildeskål  Fv. 17 5458  Breivik–Sundsfjord
Bodø  Fv. 17 2382  Tuv kryss 812–Åseli bru
Bodø  Fv. 834 327  Jernbanebru Nordstrandveien 
Bodø  Fv. 834 230  Rønvikrysset–Jernbanebru
Bodø  Fv. 834 838  Kirkeveien–Rønvikrysset
Bodø  Fv. 834 1064  Løp
Bodø  Fv. 812 1531  Kvikstadheia 
Bodø Fv. 834 3900 Fjære - Vikan
Bodø FV. 7492 1100 Soløyvannsveien
Beiarn  Fv. 7454 10884  Vestre Beiarveien 
Fauske  Fv. 830 2431  Grønnlifjell tunnel
Fauske  Fv. 830 421  Solvik mellom Grønnlifjell og Hårskolten tunnel
Fauske  Fv. 830 2500  Hårskolten tunnel
Fauske  Fv. 830 357  Storvik mellom Hårskolten og Sjønståfjell tunnel
Fauske  Fv. 830 1982  Sjønståfjell tunnel
Fauske  Fv. 7480 1097  Leivset 
Hamarøy Fv. 81 4000 Skottestad - Vargåsen

Asfalt søndre Nordland 2023

Asfalt søndre Nordland 2023
Kommune Vegnummer Lengde (meter)  Sted 
Brønnøy  Fv. 17 3935  Rodal 
Brønnøy  Fv. 17 6305  Skogmo–Skillebotn
Brønnøy  Fv. 17 3697  Mosheim 
Brønnøy  Fv. 76 1 227  Brusjøen rasteplass–Rønningstad
Brønnøy  Fv. 76 556  Hundberget–Lauvstrand, Tosenveien
Brønnøy  Fv. 76 4920  Skog–Flatmo
Brønnøy  Fv. 76 2480  Storheia–Kvernhusenget
Brønnøy Fv. 7234 13000 Toft - Torget
Alstahaug Fv. 7268 4056  Novikveien 
Alstahaug Fv. 17 10000 Stokkasjøen
Rana Fv. 810 1780  Gang- og sykkelveg Utskarpen
Herøy  Fv. 828 970  Hestøy kryss 7284
Herøy  Fv. 828 2760  Kobbvågen øst
Herøy  Fv. 7284 5119  Kalvøyrevet bru–Enokvalen
Herøy  Fv. 828 1927  Nord-Herøy–Silvalen
Herøy  Fv. 828 425  Silvalen–Herøy
Lurøy Fv. 17 1060  Aldersundet–Liheim
Sømna Fv. 7224 10000 Dalbotnveien