Vil styrke lule- og sørsamisk språk

Klikk for stort bildeNord universitet - Fylkesrådet er svært fornøyd med at det starter opp en egen grunnskolelærerutdanning i lule- og sørsamisk ved Nord universitet. Dette kan være med å gi disse truede språkene et løft.

Det sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV)

- Utdanningen vil møte mangelen på lule- og sørsamiske lærere i grunnskolen, som vil komme om bare få år. Hvis det ikke hadde blitt satt gang tiltak nå, hadde vi risikert at samiskelevene i løpet av få år ikke får den undervisningen de har krav på, sier Refsnes.

Endrer stipend

Fylkeskommunen har i en årrekke hatt stipendordninger for utdanning i samiske språk for elever på videregående skole og studenter ved høyskole/universitet.

- Nordland fylkeskommune endrer dagens stipendordning til kun å gjelde stipender til studenter på samisk lærerutdanning. Dette gjøres i form av økt stipend til studenter som tar lærerutdanning (opp mot 50 000 kroner årlig per student) mot en bindingstid på tre år i kommunene som har meldt behov.  

Løft

Fylkesmannen i Nordland og kommunene Bodø, Tysfjord, Hamarøy samt Sametinget bidrar også i den meget Klikk for stort bildeAase Refsnes gunstige stipendordningen for studentene som starter på lærerutdanningen.

-Til sammen vil dette gi et løft for fremtidens samisklærere i lule- og sørsamisk. I følge UNESCO er lule- og sørsamisk sterkt truede språk. Det nye studietilbudet kan uten tvil være med å styrke disse, sier Refsnes.

Fant du det du lette etter?