Vil ha flere inn på tunet   

Klikk for stort bildeFylkesråd Ingelin Noresjø og fylkesmann Tom Cato Karlsen. Wigdis Korsvik Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Nordland går sammen for å videreutvikle inkluderings-prosjektet Inn på tunet.

De to søker nå Landbruks- og matdepartementet om et tilskudd på 772 000 kroner til pilotprosjektet «Inn på tunet i kommunene». Formålet med prosjektet er å styrke kommunenes deltakelse.

Høynet kvalitet

Inn på tunet er et flott inkluderingstiltak som tilbyr besøk og arbeid på gård, og kontakt med dyr for ulike grupper i samfunnet - spesielt for de som faller utenfor. Det kan eksempelvis være mennesker som trenger arbeidstrening, mennesker med fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelser, demens eller rusproblem, kriminalomsorg etc.

- Tanken er at ulike aktiviteter på gården og kontakt med dyr skal høyne deres livskvalitet og bidra til å nå deres mål, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Et inn på tunet-tilbud kan også være rettet mot barnehagebarn og skoleelever. Blant annet har alle tredjeklassinger i Bodø kommune et tilbud om å få være en dag på Bodin 4H-gård som også er Inn på tunet-tilbyder. For de elevene som strever med å mestre skolehverdagen kan Inn på tunet-gården fungere som en alternativ læringsarena.

I Nordland i dag er det 24 godkjente tilbydere av Inn på tunet-tjenester fordelt på 17 kommuner.

Fylkesmannen i Nordland, Tom Cato Karlsen sier at potensialet for Inn på tunet som en tilleggsnæring i landbruket, er betydelig større enn dette.

- Vi er i kontakt med mange gårdbrukere som er i prosess for å bli godkjent som Inn på tunet-tilbyder. Matmerk er godkjenningsinstans for gårdbrukere som ønsker å tilby Inn på tunet-tjenester. Inn på tunet kan være et av mange tiltak på kommunens tiltaksmeny og bidra til å levere gode tjenester til sine innbyggere, sier fylkesmannen.

Vil ha kommuner som kunder

Fylkesmannen i Nordland har over flere år arbeidet med Inn på tunet.  Og nå ønsker Noresjø i Nordland Fylkeskommune å videreutvikle tilbudet gjennom pilotprosjektet «Inn på tunet i kommunene» sammen med Fylkesmannen.

- Kort fortalt ønsker vi at flere av kommunene i Nordland skal bli kunder i prosjektet. Målet vårt er at kommunene skal få mer kunnskap og bestiller-kompetanse for disse tjenestene. At de skal skjønne i hvilke sammenhenger Inn på tunet kan brukes og hvem det kan rettes mot. Gjennom profesjonelle samarbeid med kommunene skal vi også skape større forutsigbarhet for de gårdbrukerne som ønsker å bli godkjent tilbyder av Inn på tunet-tjenester eller ønsker å videreutvikle tilbudet sitt, sier Ingelin Noresjø.

Prosjektet er planlagt startet opp 1. september 2020 med avslutning 1. september 2023.