Vil legge til rette for reiseliv for alle

Mann forteller som uninversell utforming til en gruppe mennesker som hører på.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde. Nick Williams - Reisende med ulike former for funksjonsnedsettelser er en stor kundegruppe både i Norge og i verden for øvrig. De fleste vil i løpet av livet ha behov for tilpasninger. Eldre, barnefamilier, personer med funksjonsnedsettinger, har alle et felles behov for tilpasninger, som ikke alltid er ivaretatt av reiselivet og offentlig transport, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

- Flere reiselivsdestinasjoner jobber målrettet med universell utforming for å øke attraktiviteten. En slik tilrettelegging der det åpnes opp for en større målgruppe, kan gi disse destinasjonene et konkurransefortrinn, tilføyer Noresjø.

Hun har nylig bevilget 225 000 kroner til en kartlegging av det offentlige transporttilbudet til og i Nordland ut fra et reiselivsperspektiv. Kartleggingen skal også avdekke behovet for universell utforming og tilrettelegging for turister med nedsatt funksjonsevne

Satsingsområde

- I fylkeskommunens strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer er universell utforming og opplevelser for alle et gjennomgående satsingsområde. For å nå en slik målsetting er transport til/fra og i Nordland en viktig faktor. Offentlig transport og informasjon om transporttilbud er viktig for alle, men er av særlig stor betydning for besøkende med redusert funksjonsnivå, sier Noresjø.

Nasjonalt prosjekt

Hun legger til at kartleggingsarbeidet, som utføres av Nordlandsforskning, passer godt inn i nasjonale initiativ på dette området.

- Nordlandsforskning har nemlig, sammen med nasjonale samarbeidspartnere, blitt tildelt midler fra Norges forskningsråd for gjennomføring av FOU - prosjektet "Opplevelser for alle" som har som målsetting å styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av et mer tilgjengelig reiseliv i Norge. Prosjektet fylkeskommunen nå gir støtte til vil bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget, og vil sees i sammenheng med "Opplevelser for alle"-prosjektet, sier hun.

Inkludering

Også internasjonalt arbeides det for å skape et mer tilgjengelig reiseliv, og Norge er et av  medlemmene i  European Network for Accessible Tourism. Forskning iverksatt av The European Travel Commision viser  at mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker flere inkluderende reiselivsprodukter slik at de kan delta i ferieopplevelser på lik linje og sammen med familie og venner.

- Reisende med ulike former for funksjonsnedsettelser er en stor kundegruppe både i Norge og i verden for øvrig. De fleste vil i løpet av livet ha behov for tilpasninger. Eldre, barnefamilier, personer med funksjonsnedsettinger, har alle et felles behov for tilpasninger, som ikke alltid er ivaretatt av reiselivet og offentlig transport. Flere reiselivsdestinasjoner jobber målrettet med universell utforming for å øke attraktiviteten. En slik tilrettelegging der det åpnes opp for en større målgruppe, kan gi disse destinasjonene et konkurransefortrinn, sier Noresjø.