Vil sikre framdriften for Sjunkhatten folkehøgskole

Klikk for stort bildeGirlpower: Handlekraftige og glade forkjempere for Sjunkhatten folkehøgskole i området der skolen skal bygges. I forgrunnen leder i prosjektgruppa Mathilde Winther. Fra venstre fylkesråd Linda Helén Haukland, ordfører i Fauske Marlen Rendall Berg og ordfører i Bodø og leder i Salten Regionråd, Ida Pinnerød. Trond-Erlend Willassen Fylkesrådet bevilger fire millioner kroner for å sikre framdriften i etableringen av Sjunkhatten folkehøgskole i Fauske kommune.- Denne skolen vil bli helt unik i Norge. Jeg har en god dialog med regjeringen rundt realiseringen av bygget og forventer at tilskuddet fra Nordland fylkeskommune blir avgjørende for å løse ut statstilskudd slik at spaden snart kan settes i jorda, sier fylkesråd for næring Linda Helén Haukland (KrF).

Nordland fylkeskommune har siden 2014 støttet prosjektet Sjunkhatten folkehøgskole i Valnesfjord. Fylkesrådet ønsker med dagens bevilgning å gi forprosjektet støtte i arbeidet med planlegging og prosjektering fram mot en endelig realisering.

Unikt fokus på elever med funksjonsnedsettelser

- Sjunkhatten vil bli landets eneste universelt utformede folkehøgskole som kan tilby unge med funksjonsnedsettelser fra hele landet et tilbud på lik linje med andre søkere til skolen, basert på de linjer som til enhver tid er mest populære. Skolen vil være lokalisert nært kompetansemiljøene ved Valnesfjord Helsesportssenter og Aktiv Ung - Nasjonalt kompetansesenter for unge med funksjonsnedsettelser, sier fylkesråd Haukland.

- Det er et nasjonalt behov for en folkehøgskole med universell utforming, derfor har Sjunkhatten en helt unik profil i forhold til andre folkehøgskoler.

- Tilskuddet er ikke på noen måte å anse som driftsmidler, men snarere uttrykk for et sterkt ønske om å bidra til at dette viktige og banebrytende nasjonale prosjektet kan realiseres, legger fylkesråden til.

Motarbeide utenforskap

Realiseringen av Sjunkhatten folkehøgskole sees som en del av Nordland fylkeskommunes satsing i forbindelse med Bodø 2024, hvor skolens universelle utforming gir et unikt tilskudd i form av en storstue tilrettelagt for alle besøkende.

Gjennom støtten til prosjektet aksler fylkeskommunen også et nasjonalt ansvar knyttet til utenforskap opp mot utsatte grupper. Tilbudet ved folkehøgskolen kan fungere som hjelp for unge funksjonshemmede som dag blir unge uføre og ikke har tilbud om en meningsfull hverdag.

- Jeg ser det også  som positivt at prosjektet bidrar til å styrke kompetansemiljøet ved Valnesfjord Helsesportsenter, samt å realisere potensialet i Sjunkhatten nasjonalpark - barn og unges nasjonalpark.

Store ringvirkninger

Haukland minner også om at folkehøgskolen vil få næringsmessige ringvirkninger i Indre Salten.

- Å komme i gang med bygging vil uten tvil også være positivt for det lokale næringslivet etter koronakrisen, og det vil bidra til å holde hjulene i gang i regionen. Dersom prosjektet får på plass egenandelen på 40 millioner kroner, kan dette løse ut statlige midler til bygget på 100 millioner. Ferdig realisert vil prosjektet bidra til statlige arbeidsplasser tilsvarende 27,5 årsverk, og opp mot 75 elever fra hele landet som er forbrukere og potensielle nordlendinger, avslutter fylkesråden.