Ansattoversikt


Gårdsdrift

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 40 96 980 46 548
Unge arbeidstakere 951 88 278
Håndv./fagarb. 75 65 41 06 913 06 181
Lærling
Fagarbeider 75 65 41 02 916 29 128
Håndv./fagarb. 75 65 41 08
Fagarbeider 75 65 41 45
Fagarbeider 75 65 41 04 986 96 002
Fagarbeider 75 65 40 93 990 37 826
Lærer 75 65 41 13 476 31 365
Lærling
Produksjonsleder 75 65 41 15 992 37 541
Fagarbeider 75 65 40 95
Lærling
Fagarbeider 75 65 41 05