Ansattoversikt


Samfunnsutvikling - Næring og regional utvikling - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver 75 65 03 51 902 99 520
Gunnhild Aasmoe
Rådgiver 75 65 03 25
Senior rådgiver 75 65 03 67 951 92 610
Seniorrådgiver 75 65 03 18 906 66 253
Seniorrådgiver FoU 75 65 03 11 922 05 315
Eirik Ellingsen
Rådgiver 75 65 08 07 472 66 944
Rådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 42 410 79 105
Seniorrådgiver 75 65 03 31 913 99 144
Seksjonsleder næring 75 65 03 53 906 83 511
seniorrådgiver 75 65 03 19 472 44 083
Saksbehandler 75 65 03 66 975 40 710
Cecilie Henriksen
Seniorrådgiver forskning og innovasjon 75 65 03 28 911 37 893
Karin Kristensen
Seniorrådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 43 995 37 801
Seniorrådgiver 75 65 03 33 915 74 063
Ketil Olsen
seniorrådgiver fiskeri og havbruk 75 65 03 38 970 52 148
Steinar Randby
Spesialrådgiver 75 65 03 15 908 45 534
Terje Stabæk
Seniorrådgiver kompetanse 75 65 03 04 975 49 698
Lena Thorgersen
fylkesgeolog 75 65 03 52 996 98 860
Ola Torstensen
Seniorrådgiver Industri 75 65 03 20
Øyvind Visnes