Ansattoversikt


Utdanningsavdelingen

Ansatte i avdelingen Utdanningsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling 75 65 01 86 907 64 010
Fagleder, Skolebygg og anlegg 75 65 02 26 414 58 093
Alf Christian Erichsen
Seksjonsleder utdanningsavdelingen 75 65 02 74 993 29 099
Marit Helness
Assisterende utdanningssjef 75 65 58 04 951 45 666
Inge Holm
rådgiver/prosjektleder VIS 75 65 02 61 954 90 143
Utdanningssjef 75 65 02 14 928 11 930
Konsulent VIS 75 65 02 62 958 32 769
Rådgiver VIS / Systemansvarlig iSkole 75 65 02 11 990 33 364
Thor Ole Marthinussen
Lektor/Rådgiver utdanningsavdelingen 75 65 37 49 993 45 796
Seksjonsleder. Fag- og yrkesopplæring 75 65 02 19 901 93 265
Torild Nilsen
Rådgiver - stab - utdanningsavdelingen 75 65 01 78
Prosjektleder - Bring oss i front 75 65 02 18 951 33 848
Merethe Schjem
Økonomirådgiver, utdanningsavdelingen 75 65 02 13
Arne Henning Sevaldsen
Seksjonsleder 75 65 02 37 992 93 433
Kvalitetsleder - Utdanningsavdelingen 75 65 02 36
Seksjonsleder 75 65 02 27 902 12 095