Ansattoversikt


Utdanningsavdelingen - Utdanningsavdelingen alle

Ansatte i avdelingen Utdanningsavdelingen alle
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 75 65 02 20
Adjunkt 75 65 14 36 952 62 195
Rådgiver 75 65 02 73
Saksbehandler 75 65 48 41
Fagleder 75 65 02 28 926 80 850
Eirik Bjørge-Sundan
Kontormedarbeider 75 65 02 39 975 98 211
Anne-Katrine Carlsen
Rektor Nordland fagskole 75 65 02 64
Rådgiver 75 54 54 73 480 72 833
Rådgiver Utdanningsavdelingen 75 65 02 44
Stian Ellefsen
Konsulent, utdanningsavdelingen 75 65 02 06 75 65 02 06
Ole Jonny Enoksen
Fagleder, Skolebygg og anlegg 75 65 02 26 414 58 093
Alf Christian Erichsen
Lektor realfag 75 65 02 71 905 01 590
Inger Johanne Fære Forseth
leder Nettskolen i Nordland 75 65 02 53 906 03 710
Geir Hareide Hansen
Rådgiver, Utdanningsavdelingen, seksjon fag- og yrkesopplæring 75 65 02 21
Sonja Henriksen
Rådgiver for tekniske og mekaniske fag / Utdanningsavdelingen 75 65 02 38
Espen Hepsøe
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 41 908 28 307
Einar Holstad
Utdanningssjef 75 65 02 14 928 11 930
Rådgiver spesialpedagogikk 75 65 02 48 917 68 825
Ninni Jensen
Konsulent dokumentasjon og eksamen 75 65 02 15 977 98 105
Nina Kaspersen
Utdanningsavdelingen, rådgiver 75 65 02 08
Olga Katanova
Konsulent VIS 75 65 02 62 958 32 769
Prosjektleder realfaglig satsing 75 54 54 71
Rådgiver, Utdanningsavdelingen, Fag og yrkesopplæring 75 65 02 45
Trine Ludviksen
Rådgiver VIS / Systemansvarlig iSkole 75 65 02 11 990 33 364
Thor Ole Marthinussen
Lektor/Rådgiver utdanningsavdelingen 75 65 37 49 993 45 796
Rådgiver 75 65 02 51 916 13 067
Kjell Mørk
Rådgiver utdanning 75 65 02 05 990 11 679
Niels Ivar Nicolaysen
Rådgiver- Utdanningsavdelingen 75 65 02 63 908 21 311
Knut-Magne Nikolaisen
Konsulent, Utdanningsavdelingen 75 65 02 30 482 16 968
Hilde S. Nilsen
Seksjonsleder. Fag- og yrkesopplæring 75 65 02 19 901 93 265
Torild Nilsen
Fagleder Utdanningsavdelingen, Karriere Nordland 75 65 02 67 994 29 764
Gry Okan
Rådgiver fag og yrkesopplæring - bygg- og anleggsfag. 75 65 02 03
Bjarne L Olsen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 50 85 404 79 383
Jan Erik Paulsen
Pedagog 75 65 30 62 911 59 188
Rådgiver helsearbeiderfag 75 65 02 47
Nina Pedersen
Rådgiver, Utdanningsavdelingen 75 65 02 29
Konsulent Utd.avd. 75 65 02 24
Marit D. Ramskjell
Konst. leder for fylkesrådsleders kontor 75 65 02 18 951 33 848
Merethe Schjem
Økonomirådgiver, utdanningsavdelingen 75 65 02 13
Arne Henning Sevaldsen
Eksamens- og dok.ansvarlig 75 65 02 60 412 49 495
Ketil S Sivertsen
Rådgiver 75 65 02 55
Rådgiver 75 65 02 43
Seksjonsleder 75 65 02 37 992 93 433
avd.leder/karriereveileder 75 65 33 40
Toril Sommerseth
Kvalitetsleder - Utdanningsavdelingen 75 65 02 36
Rådgiver - Utdanningsavdelingen, seksjon fag- og yrkesopplæring 75 65 02 35 992 77 873
Tone Sundsfjord
Rådgiver Utdanningsavdelingen 75 65 02 40 976 81 182
Sten Harald Tennfjord
Fagleder utdanning 75 65 02 17
Hege Benedikte Torvik