Ansattoversikt


Fylkestingets kontor

Ansatte i avdelingen Fylkestingets kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 75 54 54 09
Sekretær for fylkesordfører 75 65 07 16 473 19 336
Anita Hansen
leder, Fylkestingets kontor 75 65 07 02 950 71 161
Lise Karin Wærnes Nilsen
Fylkestingets kontor. 75 65 04 80 993 37 666
Åshild Opøyen
Unge arbeidstakere 400 52 614