Ansattoversikt


TIP, Naturbruk og Fagskolen

Ansatte i avdelingen TIP, Naturbruk og Fagskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer Fiske og fangst 75 65 48 35 913 68 274
Konstituert avdelingsleder naturbruk og maritime fag/kvalitetsleder 75 65 48 37 481 39 036
Faglærer maritim avdeling 75 65 04 21
Adjunkt 75 65 48 83 473 80 767
Lærling 75 54 54 15 414 19 580
Lærer * 75 65 48 25 414 05 012
Faglærer maritim avdeling 75 65 48 86
Lektor m. tilleggsutd. 75 65 48 48 975 33 989
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 48 50 482 91 830
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 48 55
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 48 57
Skipper "Skårungen" 75 65 45 75
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 48 46