Ansattoversikt


Stabsavdelingen - Internasjonalt kontor

Ansatte i avdelingen Internasjonalt kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver - Internasjonalt kontor 75 65 03 27 467 62 238
Zdenek Dvorak
Direktør/Director 75 65 00 65 908 45 530
Eirik Fiva
Direktør 75 65 03 56 991 64 970
Prosjektleder Internasjonalt kontor 75 65 01 04 977 76 794
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen