Ansattoversikt


Transport og infrastruktur - Samferdselsavdelingen

Ansatte i avdelingen Samferdselsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teamleder salg og markedsutvikling, samferdselsavdeligen 75 65 09 97 911 03 484
Rådgiver/ruteplanlegger samferdsel 75 65 08 69
Fylkesdirektør Transport og infrastruktur 75 65 00 36 902 54 929
Rådgiver 75 65 08 64 900 44 488
Seksjonsleder 75 65 51 86 959 37 915
Controller 75 65 08 57 975 89 765
Rådgiver samferdsel 75 65 08 84 990 38 146
rådgiver samferdsel / ruteplanlegger 75 65 08 55
Seksjonsleder 75 65 51 60 482 65 549
Teamleder - plan og utvikling Samferdsel 75 65 08 75 907 20 743
Rådgiver 75 65 08 65 952 22 275
Ruteplanlegger 75 65 08 58
rådgiver samferdsel 75 65 08 76 480 32 805
Bjørn Olaf Revang
Rådgiver 75 65 00 86
Eiendomssjef 75 65 01 84 950 52 307
Rådgiver luftfart 75 65 12 98 473 20 224
Seksjonsleder 75 65 00 38 911 93 992
Rådgiver 75 65 08 53 957 96 899
Rådgiver 75 65 11 84 450 70 900
Odd Steinar Åfar Viseth
Rådgiver 75 65 00 81
ass. samferdselssjef 75 65 08 50 909 36 424