Ansattoversikt


Utdanningsavdelingen - Inntak og formidling

Ansatte i avdelingen Inntak og formidling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver Utdanningsavdelingen 75 65 02 44
Stian Ellefsen
Konsulent, utdanningsavdelingen 75 65 02 06
Ole Jonny Enoksen
Seksjonsleder 75 65 02 50 411 61 632
Erlend Fjose
Rådgiver 75 65 02 09
Cathrine Holm
Utdanningsavdelingen, rådgiver 75 65 02 30
Olga Katanova
rådgiver - utdanningsavdelingen 75 65 02 46
Rådgiver 75 65 02 05 990 11 679
Niels Ivar Nicolaysen
Konsulent 75 65 02 16
Heidi Tellmann Nordvik
Rådgiver, Utdanningsavdelingen 75 65 02 36
Arne-Kjell Olsen
Konsulent - Fagopplæring 75 65 02 08
Stein Joar Olsen
Konsulent Utd.avd. 75 65 02 24
Marit D. Ramskjell
Økonomirådgiver, utdanningsavdelingen 75 65 02 13
Arne Henning Sevaldsen
Fagleder utdanning 75 65 02 17
Hege Benedikte Torvik