Nordlandsforskning evaluerer Nærmiljøprosjektet

Tur - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune har inngått samarbeid med Nordlandsforskning for evaluering av det pågående prosjektet.

Nordland fylkeskommune er en av åtte fylkeskommuner som har regionalt koordinerings- og pådriveransvar for det treårige prosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse". I Nordland deltar 12 kommuner. Prosjektet er initiert og finansiert av Helsedirektoratet.  

Gjennom prosjektet ønsker man å prøve ut ulike metoder for å fremme lokalt engasjement og aktiv deltakelse i utvikling av egne nærmiljø. Arbeidet vil i tillegg styrke kunnskapsgrunnlaget i kommunenes folkehelsearbeidet og planprosesser. 

Nordlandsforskning skal evaluere utviklingsprosessene og resultatene av prosjektene hos de deltakende kommunene. Evalueringen skal bidra til utforming av planer og tiltak for å sikre kunnskapsoverføring og kompetansebygging - også i kommuner og fylkeskommuner som ikke deltar i prosjektet. Følgeevaluering skal sikre kunnskapstilførsel underveis og det skal gjennomføres sluttevaluering av prosesser og resultater. Evalueringsresultatene fra Nordland skal inngå i den nasjonale evalueringen av prosjektet. 

Les mer om prosjektene i kommunene.

Publisert av Tove Solvang. Sist endret 20.02.2017 14:56
Fant du det du lette etter?