Ofoten får midler til kulturell spaserstokk

MiNensemblets stryketrio spiller Beethoven på Caffe Latte - Klikk for stort bilde

Fylkesrådet fordeler til sammen 185 000 kroner til aktiviteter i Ofoten knyttet til den kulturelle spaserstokken. 

Den kulturelle spaserstokken har som formål å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre. Den nasjonale ordningen har fungert siden 2007, men ble i høst forslått kuttet av regjeringen.

- Jeg er svært glad for at den kulturelle spaserstokken blir videreført som resultat av budsjettforhandlingene, slik at vi kan fortsette arbeidet med å tilby eldre mennesker gode kulturopplevelser der de bor, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap).

 

-Det er flott å se alle de gode søknadene, og jeg er imponert over innholdet i tiltakene som tilbys. Dette er livskvalitet i praksis, sier Olsen.
 

2 millioner i Nordland
 

Fordelingen av tilskuddet Den kulturelle spaserstokken ble i 2014 flyttet fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene. Nordland har totalt fått kr 1 994 000 for 2014.
Midlene er fordelt etter en fordelingsnøkkel hvor følgende variabler inngår: Antall personer over 70 år, geografiske avstander og kulturell infrastruktur. Det er kommet inn 27 søknader fra 35 kommuner på til sammen 70 tiltak i Nordland.

Tiltakene i Ofoten som får støtte er:

 

Narvik
 

Vakre og kjente filmtoner. Lærer og elevkonsert.
-Konsert med distriktsmusikerne Ensemble Oscar og en sanger. En presentasjon av høydepunkter fra filmhistorien. Gjennomføres som åpen konsert, på Aktivitetsenteret for eldre og institusjoner.Lærer og elevkonsert. Festkonsert med variert program på Eldredagen på Kulturhuset + to institusjoner.
Tilskudd: 30 000 kroner.

Underholdning og sang med Banjo-Kari. Allsang, kjente og kjære slagere med Tor Olsen
Tilskudd: 60 000 kroner.

Kulturelle foredrag for eldre/Eldretreff på Narvik menighetshus.
Tre foredrag av Per Fugelli, Gunnar Stålsett og Anna Lie (historie,opplevelser,helse
og sosiale forhold). Konsert og underholdning med Narvik Jernbanekor.
Tilskudd 30 000 kroner.


Evenes
 

Danseaften. Danseaften på sykehjemmet med innleid musikalsk kulturinnslag, dans og middag. Tårstad Leikarring deltar.
Tilskudd: 15 000 kroner.

Konsert- og historiekvelder. Konserter og historiekvelder, sammen og hver for seg. Historiekvelder med fokus på gamle Evenes, fotografivisninger.
Tilskudd 30 000 kroner.

 

Tjelsund
 

Visesang/arrangement på Tjeldsund omsorgssenter. Visekafe med allsang og glede. For alle som bor på omsorgssenteret samt for andre som bor hjemme og ønsker å delta.
Tilskudd 10 000 kroner.

Konserarrangement i Kongsvik samfunnshus. Konsert for alle som ønsker en god musikkopplevelse med innleie av profesjonelle musikere.
Tilskudd: 10 000 kroner.