Aktuelt

Aktuelt


Tjenestedesign er en relativt ny disiplin i Norge, men det er en metodikk som benyttes stadig oftere for å utvikle nye og forbedre gamle tjenester. Flakstad kommune og Meløy kommune har deltatt på et kurs i tjenestedesign hvor de jobbet med hver sin case innen besøksforvaltning. Resultatene presenterte de på NODAs tjenestedesignkonferanse i Bodø 4. februar.

Masseturisme på små steder gir utfordringer. Gjennom besøksforvaltningsprosjektet tar Nordland fylkeskommune grep for å få fram lokalbefolkningens stemmer. – De som bor midt i det sitter på uvurderlig kunnskap og erfaring, sier prosjektmedarbeider Hanne Lykkja.

Besøksforvaltningsprosjektet samarbeidet med Norsk Opplevelseskonferanse og bidro på fagseminaret "Turister, lokalsamfunn og næring - Håndterer vi veksten?"  som ble arrangert i Svolvær 31. oktober 2019. 

Opplevelser - Lokalmat - Kultur - Tørrfisknæring. Dette var stikkord for fagdagen på Røst 15. november.

Alle (!) er fornøyde med oppholdet i Lofoten. Det er kanskje det viktigste funnet når forskere har spurt 900 passasjerer på vei fra Lofoten med Moskenes-ferja. De fleste er positive til turistskatt, og de færreste opplever det som fullt i Lofoten. Men mange er skeptiske til enda flere turister. 

Svartisen skal utvikles som reisemål. Meløy Utvikling tar i bruk metoder fra opplevelses- og tjenestedesign for å forsterke både verdiskapingen og opplevelsen for turistene. 

Værøy og Røst. Det er reisemål for den viderekomne Lofot-turisten, som vil ut av hovedstrømmen. – Å oppleve noe helt nytt, og kunne fortelle om noe som de færreste har opplevd, er en viktig drivkraft for å reise hit, sier forsker Berit Kristoffersen.

Til toppen