Aktuelt

Aktuelt

2020 blir til de grader annerledes-året for norsk reiseliv. Men mennesker vil reise og oppleve, og opplevelsesbasert reiseliv skal fortsatt være viktig for Nordland, og er tungt prioritert i Meløy. Spørsmålet er: hvordan tar vi egentlig best vare på attraksjonene våre?

Nå kan du bli med på det første kurset i sitt slag på besøksforvaltning for planleggere. Pilotprosjektet utvikler nå et nytt etter- og videreutdanningskurs i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Kurset skal gjennomføres i Nordland i løpet av 2021.

I nært samarbeid med KS (kommunenes organisasjon) har vi utviklet et introduksjonskurs i besøksforvaltning for lokalpolitikere. Første test av kurset blir nå gjort i samarbeid med kommunestyrene i Meløy og Vestvågøy.

Kan økningen i turisme til et sted som Svalbard virkelig være bærekraftig? Dette var et spørsmål som mastergradstudent Zdenek Dvorak ønsket å finne svar på. I sin masteroppgave studerer han begrepet bærekraftig turisme og besøksforvaltning på øygruppen. Resultatene viser at det er ulike oppfatninger av hva bærekraftig turisme er mellom innbyggerne, offentlige myndigheter, miljøorganisasjoner og reiselivsnæringen. Studien har flere overføringsverdier til fastlandet.


Tjenestedesign er en relativt ny disiplin i Norge, men det er en metodikk som benyttes stadig oftere for å utvikle nye og forbedre gamle tjenester. Flakstad kommune og Meløy kommune har deltatt på et kurs i tjenestedesign hvor de jobbet med hver sin case innen besøksforvaltning. Resultatene presenterte de på NODAs tjenestedesignkonferanse i Bodø 4. februar.

Masseturisme på små steder gir utfordringer. Gjennom besøksforvaltningsprosjektet tar Nordland fylkeskommune grep for å få fram lokalbefolkningens stemmer. – De som bor midt i det sitter på uvurderlig kunnskap og erfaring, sier prosjektmedarbeider Hanne Lykkja.

Besøksforvaltningsprosjektet samarbeidet med Norsk Opplevelseskonferanse og bidro på fagseminaret "Turister, lokalsamfunn og næring - Håndterer vi veksten?"  som ble arrangert i Svolvær 31. oktober 2019. 

Opplevelser - Lokalmat - Kultur - Tørrfisknæring. Dette var stikkord for fagdagen på Røst 15. november.

Alle (!) er fornøyde med oppholdet i Lofoten. Det er kanskje det viktigste funnet når forskere har spurt 900 passasjerer på vei fra Lofoten med Moskenes-ferja. De fleste er positive til turistskatt, og de færreste opplever det som fullt i Lofoten. Men mange er skeptiske til enda flere turister. 

Svartisen skal utvikles som reisemål. Meløy Utvikling tar i bruk metoder fra opplevelses- og tjenestedesign for å forsterke både verdiskapingen og opplevelsen for turistene. 

Til toppen