Ansvarlig reiseliv

Ansvarlig reiseliv

Reiselivsnæringen selv er en sentral aktør for å få til god besøksforvaltning. Pilotprosjektet jobber derfor sammen med reiselivsnæringen for å utvikle nye arbeidsmåter for en og smartere reisemålsutvikling. Et av målene er å styrke sammenhengen mellom markedsføring og ønsket lokalsamfunnsutvikling. Hvordan kan markedsføringen i større grad bygges nedenfra-og-opp? Hvordan kan vi bidra til mer forberedte gjester? Hvordan måler vi vellykket markedsføring på flere måter enn spredning og antall "likes"? 

Hvordan velger vi de "riktige" målgruppene til vårt reisemål? Og hvordan skal vi kommunisere med gjestene våre før de kommer slik at vi kan formidle våre verdier og hvordan vi ønsker de skal opptre når de er på besøk hos oss?

 

Ansvarlig turisme vil bli et sentralt konkurransefortrinn i tiden framover med sterk internasjonal vekst innen reiselivsnæringen. Pilotprosjektet har derfor inngått et samarbeid med NordNorsk Reiseliv for å utvikle nye verktøy og teste hvordan ansvarlig markedsføring kan gjennomføres i praksis. Vega er pilotkommune.

 

 Hvordan kan vi formidle viktige verdier knyttet til bærekraft og besøksforvaltning til gjestene våre før de kommer på besøk? Dette har vært temaet for utviklingsprosjektet vi har samarbeidet med Destinasjon Lofoten og NordNorsk Reiseliv om de siste 2 årene. Se videoene som er blitt produsert og testet i delprosjektet. 

Til toppen