Ansvarlig reiseliv

Reiselivsnæringen selv er en sentral aktør for å få til god besøksforvaltning. Pilotprosjektet jobber derfor sammen med reiselivsnæringen for å utvikle nye arbeidsmåter for en og smartere reisemålsutvikling. Et av målene er å styrke sammenhengen mellom markedsføring og ønsket lokalsamfunnsutvikling. Hvordan kan markedsføringen i større grad bygges nedenfra-og-opp? Hvordan kan vi bidra til mer forberedte gjester? Hvordan måler vi vellykket markedsføring på flere måter enn spredning og antall "likes"? 

Artikkelliste