Krasjkurs

Krasjkurs

Kompetanse på besøksforvaltning må bygges opp og styrkes lokalt slik at innbyggere, grunneiere og grendelag blir i stand til å ta en mer aktiv rolle i besøksforvaltningen og får redskaper som kan målbære deres verdier, ønsker og behov. Pilotprosjektet utvikler derfor verktøy for praktisk besøksforvaltning på grendenivå. 

Masseturisme på små steder gir utfordringer. Gjennom besøksforvaltningsprosjektet tar Nordland fylkeskommune grep for å få fram lokalbefolkningens stemmer. – De som bor midt i det sitter på uvurderlig kunnskap og erfaring, sier prosjektmedarbeider Hanne Lykkja.

Reiselivsutviklingen må skje på lokalsamfunnets premisser. Prosjektet utvikler derfor verktøy for praktisk besøksforvaltning på grendenivå.

 

De siste årene har antall besøkende til bygdene Vindstad og Bunes i Reinefjorden økt betraktelig, men bygdene er ikke rigga for å ta imot så mange. Hva skal til for å sikre at opplevelser blir gode både for de som kommer på besøk og de som har tilhørighet til stedet? 

 

Eggum bygdelag har jobbet aktivt med besøksforvaltning i mer enn 20 år, sammen med nasjonal turistveg og kommunen. 

 

Fredvang og bygdene omkring danner fallsporten til Lofotodden nasjonalpark i Flakstad kommune. Kvalvika og Ryten er de mest kjente turmålene og sommeren 2017 tok det helt av.

  

Til toppen