Krasjkurs

Kompetanse på besøksforvaltning må bygges opp og styrkes lokalt slik at innbyggere, grunneiere og grendelag blir i stand til å ta en mer aktiv rolle i besøksforvaltningen og får redskaper som kan målbære deres verdier, ønsker og behov. Pilotprosjektet utvikler derfor verktøy for praktisk besøksforvaltning på grendenivå. 

Artikkelliste