Besøksforvaltning på Vinstad

De siste årene har antall besøkende til bygdene Vindstad og Bunes i Reinefjorden økt betraktelig, men bygdene er ikke rigga for å ta imot så mange. Hva skal til for å sikre at opplevelser blir gode både for de som kommer på besøk og de som har tilhørighet til stedet? 

Båt som legger fra kai - Klikk for stort bilde Bård Løken  

Et par personer bor her fast hele året, men om sommeren er de fleste husa godt besøkt av familie og venner. Sammen driver de Vindstad og Bunesfjorden grendelag. Grendelaget har tatt over den gamle skola og satt den i stand. Her er en liten kafé som drives på dugnad noen timer på ettermiddagen 6-8 uker om sommeren, og skola har også det eneste toalett-tilbudet i området. Huseierne og grunneierlaget jobber nå med å forbedre vann og kloakkløsninger. 

I 2018 endret fylkeskommunen rutetidene for Fjordruta og økte antall avganger. Det ble sommeren samme år registrert 15.000 besøkende til Vindstad, noe som var en økning på 90 % fra året før. I tillegg til Fjordruta tilbyr en rekke private aktører båtturer inn i fjorden. De som har hus i området opplever utfordringer i forbindelse med det økte antallet turister i området. Besøkende går inn i hager, tråkker rundt husene, fotograferer og filmer med droner, telter og gjør sitt fornødne der de finner ly. Besøkende samler seg også ved kaia for å få plass i køen for neste båt tilbake til Reine, og kaia er ikke beregnet for så mange besøkende. Hvordan sikre gode opplevelser for de som kommer på besøk og de som har tilhørighet til stedet?

Dette var bakgrunnen for at pilotprosjektet sommeren 2019 ble spurt om å gjennomføre et kræsjkurs i besøksforvaltning sammen med grendelaget. Her blir det jobbet med å sette ord på turistenes påvirkning på Vindstad og Bunesfjorden, samtidig som man diskuterer gode løsninger for besøksforvaltning slik at det blir mulig å håndtere både dagens og framtidens turisttrafikk.   

Kommunens satsing på cruiseanløp til Reine er faktorer som trolig vil øke besøkstrykket til området ytterligere i årene som kommer. Opprettelsen av Lofotodden nasjonalpark vil sannsynligvis også øke attraksjonskraften. Samtidig får man gjennom nasjonalparkstatusen et apparat for å forvalte området. 

Mange av de som hører til grendene i Reinefjorden og Kjerkfjorden er opptatt av gjengroing. På Vindstad har man dannet grunneierlag for å starte med beiteprosjekt. Nye kart over vegetasjon viser hvor det er best å legge stier, og beitekarta viser at vi her har ekstremt gode beiter. Beiting kan bidra til å beholde mer tråkksterk vegetasjon og styrt beitebruk vil samtidig lede turiststrømmen bedre gjennom bygda. Forvaltning av det unike beitelandskapet er også en del av nasjonalparkens forvaltningsansvar, og vi har et godt samarbeid med både grunneiere, faglaga til landbruket, kommunene og nasjonalparkforvaltninga. 

 Båt som legger fra kai - Klikk for stort bilde Nordland fylkeskommune