Besøksforvaltning inn i planarbeid

Prosjektet har hatt fokus på å jobbe sammen med regionale og lokale planleggere. Utgangspunktet har vært å inkludere besøksforvaltning i eksisterende planverk og bygge opp ny kompetanse i samhandling med planleggere på kommunalt og regionalt nivå. 

Artikkelliste