Besøksforvaltning inn i planarbeid

Besøksforvaltning inn i planarbeid

Prosjektet har hatt fokus på å jobbe sammen med regionale og lokale planleggere. Utgangspunktet har vært å inkludere besøksforvaltning i eksisterende planverk og bygge opp ny kompetanse i samhandling med planleggere på kommunalt og regionalt nivå. 

Dette kurset ble utviklet i et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og pilotprosjektet på besøksforvaltning og gjennomført første gang i Nordland i 2021. Nå blir det mulig å ta kurset for nye studenter. Søknadsfrist er 14. desember 2022.

 

 Hvordan kan vi formidle viktige verdier knyttet til bærekraft og besøksforvaltning til gjestene våre før de kommer på besøk? Dette har vært temaet for utviklingsprosjektet vi har samarbeidet med Destinasjon Lofoten og NordNorsk Reiseliv om de siste 2 årene. Se videoene som er blitt produsert og testet i delprosjektet. 

 

Vega kommune utvikler en ny og helhetlig reiselivsplan. Den skal ta vare på Vega som bærekraftig reisemål. Lokalbefolkningen får si sitt om hvilke gjester Vega ønsker, hvor mange og når. Planen blir også koordinert med øvrig kommunalt planverk.

 

 

 Det nye kurset «Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn» er et samarbeid mellom pilotprosjektet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og er det første i sitt slag i Norge. Målet med kurset er å øke kompetansen på besøksforvaltning hos kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat virksomhet, spesielt de som har ansvar innen areal- og miljøforvaltning, reiseliv og samfunnsutvikling. Det vil bli gjennomført 3 samlinger i Nordland i 2021 og du kan nå melde deg på. Søknadsfrist er 27. november 2020.

 

Til toppen