Planarbeid

Besøksforvaltning inn i planarbeid

Prosjektet har hatt fokus på å jobbe sammen med regionale og lokale planleggere. Utgangspunktet har vært å inkludere besøksforvaltning i eksisterende planverk og bygge opp ny kompetanse i samhandling med planleggere på kommunalt og regionalt nivå. 

Vega kommune utvikler en ny og helhetlig reiselivsplan. Den skal ta vare på Vega som bærekraftig reisemål. Lokalbefolkningen får si sitt om hvilke gjester Vega ønsker, hvor mange og når. Planen blir også koordinert med øvrig kommunalt planverk.

Til toppen