Påmeldingen er åpnet! Meld deg på kurs i besøksforvaltning for planleggere

Noen skriver på et stykke papir - Klikk for stort bilde Stockfoto

 Det nye kurset «Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn» er et samarbeid mellom pilotprosjektet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og er det første i sitt slag i Norge. Målet med kurset er å øke kompetansen på besøksforvaltning hos kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat virksomhet, spesielt de som har ansvar innen areal- og miljøforvaltning, reiseliv og samfunnsutvikling. Det vil bli gjennomført 3 samlinger i Nordland i 2021 og du kan nå melde deg på. Søknadsfrist er 27. november 2020.

Besøksforvaltning skal bidra til å sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som man skal ta vare på sårbare natur- og kulturkvaliteter og sikre at den lokale verdiskapningen blir størst mulig.

Havna i Henningsvær med fiskebåter - Klikk for stort bildeFørste samling blir i Henningsvær midt under Lofotfisket Terje-Rakke-Nordic-Life_www.nordnorge.com

 Besøksforvaltning betyr at man skal sikre en bærekraftig utvikling som er innenfor grensene til det natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur tåler, samtidig som det gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskapning. I kurset vil vi derfor utvikle kunnskap om kommunal planlegging, lokalsamfunn, dialogprosesser og stedegne natur- og kulturressurser.  

 

Kurset vil være relevant både for kommuner som opplever mye turisme, gjerne på enkelte steder eller på noen tidspunkt i løpet av året, men også for områder som har lite besøk og ønsker mer turisme, hvor man kan utvikle bærekraftige reiselivsnæring fra starten av. Kurset vil i tillegg være relevant for nasjonalparker og verneområder hvor det er aktuelt å utvikle og forbedre besøksstrategier. Det samme gjelder for f.eks. verdensarvområder og kulturminneforvaltning.

Dette er et etter- og videreutdanningskurs med plass til 30 studenter. Undervisningen vil være samlingsbasert med tre samlinger i løpet av 2021, hver med en varighet av tre dager. Mellom samlingene vil det bli lagt til rette for gruppediskusjoner og veiledning ved bruk av bl.a. Canvas og andre digitale verktøy. Eksamen vil bestå av to innleveringsoppgaver. Den første teller 40 % og vil være knyttet til stedspesifikke problemstillinger (kan gjennomføres i gruppe eller individuelt). Den andre innleveringsoppgaven teller 60 % og er en individuell fordypningsoppgave knyttet opp mot relevant litteratur og teori. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. Sted og dato for samlingene vil være:

  • Henningsvær, 10.-12. februar 2021
  • Leknes, 2.-4. juni 2021
  • Glomfjord, 29. september – 1. oktober 2021

 

Flott sandstran i Vestvågøy kommune - Klikk for stort bildeHauklandstranda i Vestvågøy Bård Løken/www.nordnorge.com/Vestvågøy

 Deltakeravgiften er på kr. 2.000,- Årsaken til at deltakeravgiften kan være så lav er på grunn av at vi har fått innvilget støtte til kurset fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning). Deltakerne må selv dekke utgifter til reise, opphold og pensumlitteratur. 

 

I første omgang vil deltakere fra pilotkommunene Meløy, Vega, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst bli prioritert. Deretter vil deltakere fra Nordland fylkeskommune og andre kommuner i Nordland få plass. Dersom det fortsatt er plasser igjen, vil det bli åpnet for deltakere fra andre deler av landet. Ved påmelding må du skrive et motivasjonsnotat på maks 150 ord.

Les mer om kurset og meld deg på her:

NMBU Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn

  

Enden på isbreen Svartisen - Klikk for stort bildeBrevandring på Svartisen Espen Maruhn