Politisk arbeid

Politisk arbeid

Politikerne har en nøkkelrolle i lokalsamfunnsutviklingen, og dermed også i arbeidet med besøksforvaltning. Problemstillinger knyttet til utfordringer med for mye besøk, på enkelte steder og enkelte tidspunkt, er relativt nytt i Norge og man kan hevde at vi bare er i startfasen når det gjelder politikkutformingen på området. I samarbeid med våre folkevalgte ønsker pilotprosjektet å bidra til økt bevissthet og nye verktøy i arbeidet med besøksforvaltning på politisk nivå.

Les sakene som er skrevet om pilotprosjektet for besøksforvaltning og behandlet i Fylkestinget i Nordland.
 

Pilotprosjektet har høsten 2019 startet et samarbeid med KS (kommunesektorens organisasjon) i Nordland. Målet er å utvikle et temakurs på besøksforvaltning innen Folkevalgtprogrammet. Kurset skal utvikles i tett samhandling med de 8 pilotkommunene og vil bli testet og evaluert i løpet av første halvdel av 2020.

 

 I nært samarbeid med KS (kommunenes organisasjon) har vi utviklet et introduksjonskurs i besøksforvaltning for lokalpolitikere. Første test av kurset blir nå gjort i samarbeid med kommunestyrene i Meløy og Vestvågøy.

Til toppen