Politisk arbeid

Politikerne har en nøkkelrolle i lokalsamfunnsutviklingen, og dermed også i arbeidet med besøksforvaltning. Problemstillinger knyttet til utfordringer med for mye besøk, på enkelte steder og enkelte tidspunkt, er relativt nytt i Norge og man kan hevde at vi bare er i startfasen når det gjelder politikkutformingen på området. I samarbeid med våre folkevalgte ønsker pilotprosjektet å bidra til økt bevissthet og nye verktøy i arbeidet med besøksforvaltning på politisk nivå.

Artikkelliste