Politisk arbeid

Fylkestingssaker

Les sakene som er skrevet om pilotprosjektet for besøksforvaltning og behandlet i Fylkestinget i Nordland.Klikk for stort bildeFylkestinget i Nordland oktober 2019 Thor-Wiggo Skille  

Ny fylkestingssak om pilotprosjektet kommer opp på fylkestingets møte 2.-5. desember 2019. I saken blir det orientert om arbeidet som er gjort i første halvdel av den 3-årige prosjektperioden, og underveisrapporten er vedlagt. I tillegg omtales noen av de overordnede utfordringene som også påvirker arbeidet med besøksforvaltning, bl.a. hvordan større samfunnsendringer påvirker reiselivet og at det mangler et forvaltningssystem for reiselivet i Norge i dag. Les hele saken her:

Fylkestingssak 199/2019 Pilotprosjekt på besøksforvaltning - underveisrapport (PDF, 253 kB)


Pilotprosjektet besøksforvaltning i Nordland er beskrevet i fylkestingssak 101 fra 2017. Saken ble skrevet etter de innspillene næringsavdelingen hadde fått gjennom et forprosjekt. Les også Bakgrunn for pilotprosjektet på besøksforvaltning. Denne fylkestingssaken fungerer som et mandat og prosjektbeskrivelse i arbeidet med besøksforvaltning. Les hele saken her:

Fylkestingssak 101/2017 Pilotprosjekt på besøksforvaltning  (PDF, 332 kB) 

Til toppen