Rapporter

Nyttige rapporter

Vi har samlet noen rapporter som vi finner nyttig i vårt arbeid med besøksforvaltning.

Destinations International har utarbeidet to rapporter som de kaller strategiske veikart for den neste generasjonen destinasjonsselskap. Siste rapport er fra 2019.

I oktober i 2018 kom rapporten "Overtourism: impact and possible policy responses" ut. Studien er bestilt av European Parliament's Committee on Transport and Tourism (TRAN).  

Færøyene lanserer et nytt begrep - PRESERVOLUTION - i sin nye reiselivsstrategi mot år 2025. Det nye begrepet er sammensatt av ordene Preserve, evolve og solution. 

 

Denne rapporten er utviklet for the Travel Foundation og peker på de kostnadene ved turismen som vi ofte ikke snakker om eller tar hensyn til når beslutninger skal tas. Jo mer turismen øker, jo mer synlig blir disse kostnadene. 

Til toppen