Rapporter

Destination NEXT

Destinations International har utarbeidet to rapporter som de kaller strategiske veikart for den neste generasjonen destinasjonsselskap. Siste rapport er fra 2019.

Destinations International er en medlemsorganisasjon med medlemmer fra 563 destinasjonsselskap. En av aktivitetene deres er framtidsstudier med fokus på trender og strategiske valg for deres medlemmer. Rapporten som kom ut i 2019 er basert på et spørreskjema som ble sendt ut til mer enn 500 ledere i over 50 land.

Undersøkelsen har fokus på at destinasjonsselskapene i større grad må samarbeide tettere med lokalsamfunnene. I tillegg understreker den behovet for flere kvalitative indikatorer for å måle suksess, bl.a. samarbeid med lokale myndigheter og aktører utenfor reiselivsnæringen. Det fastslås at det er et økende behov for besøksledelse og fokus på en bærekraftig utvikling. Last ned rapportene her:

  

Klikk for stort bildeDestination NEXT Futures study 2019  Klikk for stort bildeDestination NEXT 2017   

Til toppen