Rapporter

EU-rapport om overturisme

I oktober i 2018 kom rapporten "Overtourism: impact and possible policy responses" ut. Studien er bestilt av European Parliament's Committee on Transport and Tourism (TRAN).  

Klikk for stort bildeRapporten baserer seg på en forskningsundersøkelse med 41 casestudier. Det er valgt ut 1 casestudie i alle EU-landene og supplert med 12 case utenfor unionen bl.a. Norge. 

Overturisme som begrep diskuteres og defineres på følgende måte:

«Overturisme beskriver en situasjon hvor påvirkningen av turismen, på enkelte tidspunkt og på enkelte steder, overskrider fysiske, økologiske, sosiale, økonomiske, psykologiske og/eller politiske tålegrenser» (s.22)

Rapporten konkluderer også med at politikkutformingen på dette området bare er i startfasen.

Til toppen