Rapporter

The Invisible Burden of tourism

Denne rapporten er utviklet for the Travel Foundation og peker på de kostnadene ved turismen som vi ofte ikke snakker om eller tar hensyn til når beslutninger skal tas. Jo mer turismen øker, jo mer synlig blir disse kostnadene. 

Klikk for stort bildeReiseliv bidrar positivt på veldig mange måter, men har også en kostnadsside som det kanskje ikke snakkes like mye om. Eksempler på slike skjulte kostnader er blant annet; økte boligpriser, slitasje på natur, økte utgifter til infrastruktur (vei, vann, kloakk) eller økte utgifter til søppelhåndtering osv. Del 1 av rapporten går nærmere inn på noen av kostnadsfaktorene og i del 2 pekes det på måter å håndtere disse "usynlige byrdene" på. 

Last ned rapporten her: The Invisible Burden of Tourism (PDF, 6 MB)

Se denne korte videoen basert på rapporten:

Til toppen