Du er her:

E-bøker i folkebibliotekene i Nordland

Klikk for stort bildeEbok på iPadEndelig, nå kan folkebibliotek i Nordland kjøpe og låne ut e-bøker. Nordland fylkesbibliotek har fremforhandlet en utlånsløsning for e-bøker som vi tilbyr alle folkebibliotekene i Nordland å være med på. 

 

I Norge har det tatt tid å komme frem til et opplegg for innkjøp og utlån av ebøker til folkebibliotek. Men nå når forlagsbransjen og biblioteksentralen er blitt enige om en løsning, har Nordland fylkesbibliotek satt i gang med å etablere utlånssystem for ebøker i Nordland. Det finnes i dag rundt 3000 ebøker med ny norsk litteratur til salgs hos biblioteksentralen.

Utlånsystem

For å kunne tilby bibliotekbrukere lån av e-bøker må man ha et system som håndterer utlånet, siden dette ikke kan gjøres i et tradisjonelt biblioteksystem.

Det er forhandlet frem en avtale om etablering av utlånssystemet eBokBib, der eBok-systemet inngås som en felles løsning (konsortium) for hele fylket, uavhengig av biblioteksystem.

Nordland fylkeskommune dekker størstedelen av etableringen for utlånssystemet, idet vi ønsker at så mange bibliotek som mulig blir med. Bibliotekene betaler en svært gunstig årlig driftskostnad og bidrar med innkjøp av ebøker til en felles utlånsbase.

E-bøkene leses i appen eBokBib. Appen er gratis og kan lastes ned fra:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=biblioteksystemer.android.ebokbib

iPhone / iPad: https://itunes.apple.com/no/app/ebokbib/id608337963

Dersom du ikke har lånernummer og pinkode tilgjengelig, får du hjelp til dette i appen og i biblioteket ditt.

Søkbare i alle baser

E-bøker som kjøpes inn blir derfor felles og kan lånes av alle innbyggere i de kommunene som er med i konsortiet. Når e-bøkene kjøpes inn, blir postene spredt ut til alle bokbasene i konsortiet og blir dermed søkbare i alle bokbaser. Dette sikrer en best mulig utnyttelse av innkjøpte e-bøker samt styrker formidling av litteraturen i bibliotekene uavhengig av medietype.

E-bøker kan man vanligvis ikke fjernlåne i tradisjonell forstand. Siden de er digitale og underlagt andre regler enn papirbøker, er nest beste alternativ å etablere et konsortium. Det betyr at vi får en felles base av e-bøker. Fylkesbiblioteket bidrar med innkjøp av e-bøker til basen slik at vi også i denne sammenhengen har fokus på regional utvikling og koordinering.

Nettbrett eller smartphone

For å kunne bruke eBokBib må man ha et nettbrett eller smarttelefon. Utlånsløsningen støtter nettbrett og telefoner med operativsystemene IOS (iPhone, iPod og iPad) og Android (Samsung, Sony, HTC med flere). eBokBib støtter ikke utlån av e-bøker til lesebrett eller datamaskin. Nettbrett som benytter Windows som operativsystem støttes foreløpig ikke. Men utlånssystemet utvikles stadig og leverandøren tar i mot forespørsler fra brukerne via bibliotekene om økt funskjonalitet.

Når e-bøker kjøpes av bibliotek gjøres det innenfor rammene av avtalen mellom Biblioteksentralen SA og Den norske Forleggerforening. Det innebærer at man ikke får kjøpt lisenser til odel og eie, men for en tidsperiode. Avtalen mellom BS og Forleggerforeningen skal evalueres i 2015 og e-bøkene man kjøper har man derfor tilgang til ut 2015, eller minst tre år fra kjøpsdato i første omgang. Det er ventet at det vil komme flere muligheter til å kjøpe ebøker fra andre tilbydere etter hvert.

Avtalen omhandler også konsortier ved å kompensere forleggerne for tapt omsetning. Det gjøres ved at man må man kjøpe minst tre eksemplarer/lisenser av hver tittel.

Nasjonalbiblioteket har tatt over forhandlingene med Forleggerforeningen om en ny innkjøpsavtale av e-bøker. Du finner mer informasjon blant annet hos Forleggerforeningen: http://124255-www.web.tornado-node.net/politikk/rammebetingelser/bibliotekpolitikk/

Alle bibliotek i Nordland oppfordres til å bli med i konsortiet. Dette for å sikre lik tilgang til alle innbyggerne og skape et felles, kvalitativt ebok-utvalg i konsortiet, slik at bibliotekene fortsatt oppfyller kravene om aktualitet, kvalitet og allsidighet i mediestammen.

Ta gjerne kontakt med IKT-konsulent Roar Nygård på fylkesbiblioteket (tlf. 75 14 61 56, epost roar.nygard@nfk.no), dersom dere har spørsmål.