Du er her:

Kompetansekartlegging 2011

Hvor ligger behovene for kompetanseheving for bibliotekansatte i Nordland? Resultater fra undersøkelsen viser at formidlingskompetanse ønskes mest blant respondentene.


Høsten 2011 gjennomførte vi en kompetansekartlegging blant bibliotekansatte i universitet og høgskoler, videregående skoler og kommunesektoren i Nordland. De ble invitert til å svare på hvordan de følte kompetansen og kompetansebehovet var innenfor en rekke områder.

Formålet med undersøkelsen var å finne hvor innsatsen for kompetanseheving bør settes inn. Hvilke behov for kursing er det i bibliotekene? Hvilke områder skal vi prioritere i planarbeid fremover?

Svaret er sammensatt, men tydeligst ønskes kompetanseheving til formidling, digital samlingsutvikling og bibliotekets rolle for inkludering og integrering.

Du finner rapporten som PDF i margmenyen på høyre side. Vær tålmodig, rapporten tar litt tid å laste ned.