Du er her:

LitteraTUR

Klikk for stort bilde

Prosjektet LitteraTUR - hele Nordland leser -  fikk tildelt 800 000 i støtte fra Nasjonalbiblioteket. 25 av kommunene i fylket er med, og dette er en ressursside for deltagerbibliotekene. 

Bibliotekene som er med: 

Alstahaug Andøy Beiarn Bindal Brønnøy Bø Dønna Fauske Gildeskål Hadsel Hattfjelldal Herøy Lurøy Lødingen Meløy Nesna Rana Saltdal Sortland Steigen Sømna Træna Vefsn Vestvågøy Vågan 

Alle deltagerbibliotek skal arrangere et utendørs høytlesingsarrangement, en LitteraTUR, i løpet av høsten 2019. På disse utendørsarrangementene skal det leses to tekster høyt: 

 1. Nordlandsteksten: E du nord av Ola og Kari Bremnes.

Den ene teksten skal være en tekst fra eller om Nordland, det skal være en tekst som definerer oss som nordlendinger og som binder oss sammen

Fylkesbiblioteketsamlet inn tekstforslag, og avholdt en avstemming i hele fylket i juni 2019. Avstemmingen foregikk digitalt, og alle innbyggerne i Nordland kunne stemme. Avstemmingen ble sparket av under Opptakt-konferansen i Henningsvær 22.-24. mai

NB: Denne avstemmingen trenger ikke folkebibliotekene å tenke på i forhold til egen kick-off og avstemming. Fylkesbiblioteket vil promotere den i både egne og egnede kanaler, og ha avstemmingen på nett. Resultatet av avstemmingen vil være klar etter St.Hans. 

 

 1. Den andre teksten er valgfri, og skal stemmes over i egen kommune.  Fylkesbiblioteket kommer til å sende ut ei liste med tekster som kan egne seg til høytlesing, men som ansvarlig i egen kommune står du selvsagt fritt til å finne andre gode tekster. 

Biblioteket står altså helt fritt til å velge konsept og innhold på denne avstemmingen: man kan velge en liste med fem forskjellige sjangere eller hvis du tenker at det passer best med barnelitteratur i din kommune, så kan du velge fem barnebøker. Er lokalhistorie populært, så velger du det. Ønsker du å arrangere en midnattsvandring så er kanskje spøkelsesfortellinger det beste. Målet er å skape lokalt engasjement rundt boka og rundt turen som skal være til høsten. De tekstene du velger ut vil jo si litt om hvilken målgruppe du ser for deg på selve turen.

Teksten kan i utgangspunktet være hva som helst, men det må være en avsluttende tekst. Det kan være et eventyr, et sagn, en barnebok, en novelle, et prosadikt. Dere som har arrangert strikk og lytt, hva har slått godt an? Har du hørt en god historie som du syns andre burde få høre. Det eneste kravet er at teksten må være utgitt på norsk (gjerne oversatt)

 

 

Fylkesbiblioteket har ansvaret for å:

 • Samle inn forslag til tekster som egner seg til høytlesning. Status: er delt med deltagerbibliotekene. 
 • Utvikle logo for prosjektet. Status: er gjort, denne ligger til høyre/nederst på siden i ulike formater. 
 • Bestille og fordele effekter som egner seg som premier og til utdeling på selve turdagen. Status: pågår. 
 • Finne forslag til høytlesere. Status: liste med forslag er delt med deltagerbibliotekene, ta kontakt om du trenger mer hjelp.  
 • Organisere avstemminga på Nordlandsteksten. Status: avstemmingen er avsluttet. 
 • Organisere felles digital avisannonsering for LitteraTURENE.  Status: pågår 

Folkebibliotekene har selv ansvar for å: 

 • Etablere et samarbeid med lokal folkehelsekoordinator/lokalt friluftsråd. Tidspunkt: mars. 
 • Velge ut fem tekster det skal stemmes over i egen kommune. Tidspunkt: april. 
 • Arrangere kickoff for selve prosjektet. Tidspunkt: april / mai. 
 • Avholde en avstemming i egne lokaler og på facebook. Tidspunkt: april/mai/juni. 
 • Planlegge og gjennomføre selve LitteraTUR-arrangementet. De to første ukene i september vil for være velegnet for turdag fordi uke 36 er Friluftslivets uke og i uke 37 er det Folkehelseuka. Planleggingen bør starte så tidlig som mulig. 

 

 

 

Forslag til hvordan bibliotekene kan gjøre det: 

Etablere et samarbeid med lokal folkehelsekoordinator/lokalt friluftsråd

Vi har inngått et samarbeid med fylkeskommunens seksjon for folkehelse. De ser veldig positivt på dette prosjektet, og de vil gjerne ha biblioteket og innbyggerne i kommunene ut på tur.  De lokale folkehelsekoordinatorene/friluftsrådene har fått et skriv som forteller om dette prosjektet, og som oppfordrer dem til å delta på prosjektet. Det er særlig selve turdagen til høsten som vi ønsker folkehelsekoordinatorene/friluftsrådene med på. Det er fint hvis dere kan ha et møte tidlig slik at dere kan fordele arbeidsoppgaver, finne egnet tursted og passe dato for turen. De to første ukene i september vil for øvrig være velegnet for turdag fordi uke 36 er Friluftslivets uke, og i uke 37 er det Folkehelseuka i Nordland.

 

Velge ut fem tekster det skal stemmes over i egen kommune

Se informasjon ovenfor. 

Arrangere kickoff i biblioteket

I løpet av april / mail skal du arrangere en kickoff der prosjektet presenteres og den kommunale avstemmingen settes i gang. Det er mange måter å gjøre dette på. Kanskje ordføreren i kommunen vil åpne prosjektet/avstemminga med snorklipp? Kanskje har dere allerede planlagt et arrangement i biblioteket i løpet av seinvinteren, og kan bruke det som en ramme for oppstarten av prosjektet. Litt servering vil sikkert være populært.

De tekstene det skal stemmes over bør uansett presenteres slik at folk kan gjøre seg opp en mening fra dag en. Ta kontakt med Sissel Holtet hvis du er i beit for ideer til utvelgelse av tekster og hvordan tekstene til den lokale avstemmingen kan presenteres og formidles! 

Avstemmingsperioden

Det må være to måter å avlegge stemme på i alle kommuner, både via bibliotekets facebooksider (fylkesbiblioteket vil bistå med bruksanvisning) og fysisk med en stemmeurne plassert på biblioteket. 

Klikk for stort bildeVi kommer til å sende dere en låsbar postkasse ála den du finner på turmål rundt omkring. Vi ser for oss at den henger inne i biblioteket og at folk kan legge stemmesedler i kassa når de er på biblioteket. For å få stemme må folk skrive seg inn i en «turbok» som henger på postkassa. For å gjøre dette ekstra flott så kan du kanskje lage en utstilling rundt stemmeurna/turpostkassa med tur- og naturbøker.

Avstemminga må ha blitt satt i gang innen 1. juni, og gjerne før. Bør være ferdig innen 1. juli / 1. august / det biblioteket mener er hensiktsmessig. 

 

Planlegging av LitteraTUR-arrangementet 

Tidspunkt

I løpet av høsten 2019. De to første ukene i september vil for være velegnet for turdag fordi uke 36 er Friluftslivets uke og i uke 37 er det Folkehelseuka. Planleggingen bør starte så tidlig som mulig. 

Innhold 

Det skal leses to tekster høyt på arrangementet, og biblioteket må invitere en dyktig formidler og høytleser med på LitteraTURen. 

Hvis biblioteket vil gå for noe lokalt så jobber fylkesbiblioteket med utarbeide en liste over lokale teaterlag og revygrupper som bibliotekene kan kontakte for å finne aktuelle høytlesere. 

Lyd 

Det er viktig på selve turdagen at det er god lyd til den som skal lese høyt. Vi regner imidlertid med at det finnes gode alternativ til portable lydanlegg i kommunene og at mange vil kunne låne dette gratis, eller for en billig penge. Om det ikke finnes lokalt så har vi en liten pott med penger tenkt til lyd på turene. Dere kan mao søke på tilskudd til lyd i tillegg til de 15 000 som dere får. Se informasjon til høre/nederst på siden. Søknadsfrist 15. april. 

 

Økonomiske forutsetninger

Din kommune får 15 000 som skal dekke utgifter til kickoff og selve LitteraTURen. Midlene brukes på utgifter til oppleser, reise og honorar og alt annet som skal gjøre dette prosjektet vellykket. Bibliotekene må levere en kortfattet rapport med regnskap.  

Klikk for stort bildeFylkesbiblioteket har ansvar for å kjøpe inn og sende ut stemmeurner (dvs. postkasser) og effekter (t-skjorte, sitteunderlag, bokmerker) som kan brukes som premie og til gratis utdeling på LitteraTUREN.

 

 

Arbeidsgruppen som jobber med dette prosjektet på fylkesbiblioteket består av: Sissel Holtet, Kari Meidell Sjule, Kari Gåskjønli og Veronica Mørch. 

Spesialbibliotekar