Du er her:

LitteraTUR

Klikk for stort bilde

Prosjektet LitteraTUR - hele Nordland leser -  fikk tildelt 800 000 i støtte fra Nasjonalbiblioteket. 26 av kommunene i fylket er med og dette er en ressursside for deltagerbibliotekene. 

 

Alle deltagerbibliotek skal arrangere et utendørs høytlesingsarrangement, en LitteraTUR, i løpet av høsten 2019. På disse utendørsarrangementene skal det leses to tekster: 

  1. Den ene teksten skal være en tekst fra eller om Nordland, en tekst som definerer oss som nordlendinger og som binder oss sammen. Teksten skal ikke være lang, så tenker du på en roman så må det være et utdrag av den. Det kan være en tekst fra riktig gamle dager, eller det kan være en sangtekst fra en av våre nye flotte artister, - eller det kan være noe midt imellom. Foreløpig ønsker vi ikke å legge for mange føringer, men heller se hvilke tekstforslag som kommer fram. Denne teksten skal være felles for alle de 29 deltakende bibliotekene.

 

  1. Den andre teksten kan i utgangspunktet være hva som helst, men det må være en avsluttende tekst. Det kan være et eventyr, et sagn, en barnebok, en novelle, et prosadikt… Dere som har arrangert strikk og lytt, hva har slått godt an? Har du hørt en god historie som du syns andre burde få høre. Det eneste kravet er at teksten må være utgitt på norsk (gjerne oversatt).

 

Fylkesbibliotekets ansvar:

 

•             Samle inn forslag til tekster som egner seg til høytlesning. - pågår - 

•             Utvikle logo for prosjektet. - gjort - 

•             Bestille effekter som egner seg som premier og til utdeling på selve turdagen. - pågår- 

•             Finne forslag til høytlesere. - pågår - 

•             Organisere avstemminga på Nordlandsteksten. - pågår - 

 

 

Folkebibliotekenes ansvar:

 

•             Velge ut fem tekster det skal stemmes over i egen kommune.   - siste frist 15. april  - 

•             Etablere et samarbeid med lokal folkehelsekoordinator/lokalt friluftsråd. - februar / mars - 

•             Arrangere kickoff for selve prosjektet. - april / mai - 

•             Avholde en avstemming. - mai/juni, avsluttes senest 15. juni -

 

Forslag til hvordan bibliotekene kan gjøre det: 

 

Velge ut fem tekster det skal stemmes over i egen kommune

Vi kommer til å sende ut ei liste med tekster som kan egne seg til høytlesing. Som ansvarlig i egen kommune står du selvsagt fritt til å finne andre gode tekster. Hvis du vil kan du velge en liste med fem forskjellige sjangere. Hvis du tenker at det passer best med barnelitteratur i din kommune, så kan du velge fem barnebøker. Er lokalhistorie populært, så velger du det. Ønsker du å arrangere en midnattsvandring så er kanskje spøkelsesfortellinger det beste. Målet er å skape lokalt engasjement rundt boka og rundt turen som skal være til høsten. De tekstene du velger ut vil jo si litt om hvilken målgruppe du ser for deg på selve turen.

 

Etablere et samarbeid med lokal folkehelsekoordinator/lokalt friluftsråd

Vi har innledet et samarbeid med fylkeskommunens seksjon for folkehelse. De ser veldig positivt på dette prosjektet, og de vil gjerne ha biblioteket og innbyggerne i kommunene ut på tur.  De lokale folkehelsekoordinatorene/friluftsrådene skal i disse dager ha fått et skriv som forteller om dette prosjektet og som oppfordrer dem til å delta på prosjektet. Det er særlig selve turdagen til høsten som vi ønsker folkehelsekoordinatorene/friluftsrådene med på. Det er fint hvis dere kan ha et møte tidlig slik at dere kan fordele arbeidsoppgaver, finne egnet tursted og passe dato for turen. De to første ukene i september vil for øvrig være velegnet for turdag fordi uke 36 er Friluftslivets uke og uke 37 er Folkehelseuka.

 

 

Arrangere kickoff i biblioteket

I løpet av seinvinteren, dvs mars/april, skal du arrangere en kickoff der prosjektet presenteres og avstemmingen settes i gang. Det er mange måter å gjøre dette på. Kanskje ordføreren i kommunen vil åpne prosjektet/avstemminga med snorklipp? Kanskje har dere allerede planlagt et arrangement i biblioteket i løpet av seinvinteren, og kan bruke det som en ramme for oppstarten av prosjektet. Litt servering vil sikkert være populært.

De tekstene det skal stemmes over bør uansett presenteres slik at folk kan gjøre seg opp en mening fra dag en.

 

Avstemmingsperioden

Vi tenker at det må være to måter å avlegge stemme på i alle kommuner, både digitalt via bibliotekets facebookside og via en stemmeurne plassert på biblioteket. Mao har ikke biblioteket egen facebookside så må du opprette en nå!

Vi kommer til å sende dere en låsbar postkasse ála den du finner på turmål rundt omkring. Vi ser for oss at den henger inne i biblioteket og at folk kan legge stemmesedler i kassa når de er på biblioteket. For å få stemme må folk skrive seg inn i en «turbok» som henger på postkassa. For å gjøre dette ekstra flott så kan du kanskje lage en utstilling rundt stemmeurna/turpostkassa med tur- og naturbøker.

Avstemminga må være ferdig i god tid før sommerferien, vi foreslår at den er ferdig senest 15. juni.

 

 

Økonomiske forutsetninger

Din kommune får 15 000 som skal dekke utgifter kickoff i biblioteket, utgifter til oppleser reise og honorar og alt annet som skal gjøre dette prosjektet vellykket. I tillegg vil dere få tilsendt stemmeurner (dvs postkasser) og effekter som kan brukes som premie og til gratis utdeling.

Det er viktig på selve turdagen at det er god lyd til den som skal lese høyt. Vi regner imidlertid med at det finnes gode alternativ til portable lydanlegg i kommunene og at mange vil kunne låne dette gratis, eller for en billig penge. Om det ikke finnes lokalt så har vi en liten pott med penger tenkt til lyd på turene. Dere kan mao søke på tilskudd til lyd i tillegg til de 15 000 som dere får.

Fant du det du lette etter?
Spesialbibliotekar