Du er her:

Planprogrammet er vedtatt for offentlig høring

Forrige uke ble planprogrammet for Regional plan for bibliotek i Nordland 2014-2023 vedtatt for offentlig høring i fylkesrådet. 

Planprogrammet inneholder temaområder som skal behandles i planen samt tidsplan og opplegg for medvirkning.

Utgangspunktet for arbeidet med bibliotekplanen er følgende sentrale temaområder (uprioritert):
a) Bibliotekene som møteplass og kulturarena
b) Ny teknologi
c) Formidling
d) Kompetanse i bibliotek
e) Struktur og samarbeid
f) Skolebibliotek, undervisning og livslang læring
g) Bibliotek for alle
h) Medier og medieforsyning

Vedtak om høring og planprogram kan du lese her:
http://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013019277&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1660&
 

Høringsfrist er 1. oktober 2013.