Regionale skolebiblioteksamlinger / nettverk

Et av tiltakene i handlingsprogrammet knyttet til fylkesbiblioteket sin nye bibliotekplan for Nordland  er å initiere regionale nettverk for ansatte i folkebibliotek, grunnskolebibliotek og videregående skolebibliotek, samt UH-sektoren. Vi har i den forbindelse arrangert regionale skolebiblioteksamlinger i fylket i 2015-2016. Her finner du informasjon,  presentasjoner og andre ressurser knyttet til disse samlingene. 

Fylkesbiblioteket vil med disse samlingene bidra med faglig påfyll og fokus på skolebibliotek, og legge til rette for å bli kjent på tvers av sektorer og tjenester. 

I tillegg til kompetanseheving i form av foredrag om ulike temaer vil det på samlingene også diskuteres hvordan man best kan utvikle og jobbe videre i regionale nettverk. Fylkesbiblioteket vil også ta imot innspill til oppstarten av arbeidet med rullering av ny strategisk plan for grunnskolebibliotek i Nordland. 

Foredragsholdere 

Line Hansen Hjellup er lærer og skolebibliotekar ved Spangereid skole, og pedagogisk veileder i lesing ved Kompetansesenter Sør. Hun har i en årrekke holdt kurs i leseopplæring for lærere i grunnskolen og har vært en pådriver for Spangereid skoles satsing på lesing. Denne skolen har satset mye på leseopplæring, og skolebiblioteket er en viktig del av dette.  

Line sitt hovedforedrag er om om skolebibliotek, skolebiblioteket som et pedagogisk verktøy og viktigheten av å implementere skolebiblioteket i læreplanen. Hun vil også holde et eget foredrag om sine erfaringer med lærende nettverk for skole- og folkebibliotek.

Liv Idun Alstad er bibliotekleder ved Bodin videregående skole og maritime fagskole og bibliotekfaglig ressurssenter for de videregående skolene i Nordland. Hun vil snakke om arbeidet som gjøres i de videregående skolene i fylket.

Det bibliotekfaglige ressurssenteret har vært i drift siden 1994, og har et tett samarbeid med skolene, utdanningsavdelingen og opplæringssenteret. Det er 17 videregående skoler i Nordland, og de fleste skolene har fagutdannet bibliotekar i hel stilling.

«Biblioteket er en viktig læringsarena i skolen og veiledning i informasjonssøk og kildekritikk er sentrale oppgaver» står det på nettsidene til ressurssenteret.

Om regionale skolebiblioteksamlinger

Målet med de regionale nettverkene er å bidra til et mer samlet skolebibliotekløp, synliggjøre viktigheten av skolebibliotek, bygge kompetanse og være en arena hvor de som jobber i folke-, UH- og skolebiblioteksektoren blir kjent. Det er ikke meningen at disse samlingene skal resultere konkret i en type samarbeidsavtale. 

 

Tid og sted for de regionale samlingene: 

2015

Brønnøysund: 24. november, 11.00-15.00, Brønnøysund VGS 

Mosjøen: 25. november, 10.00-14.00, Mosjøen VGS, studiested Kippermoen 

 

 2016 

Narvik: 6. juni, 11.00 - 15.00, Narvik bibliotek 

Svolvær: 7. juni, 10.00 - 14.00, Aust-Lofoten VGS (Svolvær) 

Sortland: 8. juni, 10.00 - 14.00, Sortland VGS 

Fauske: 7. november, 10.00-14.00, Fauske VGS 

Mo i Rana: 8. november, 10.00-14.00, Polarsirkelen VGS, studiested Kongsvegen 

Sandnessjøen: 9. november, 10.00-14.00, Sandnessjøen VGS

Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Aktuelle lenker og dokumenter