Biblioteket som makerspace

Veronica2 - Klikk for stort bilde Dato: 11. april 2018

Tid: 9.30-15.30

Sted: Bodø

Målgruppe: ansatte i VGS- og folkebibliotek i Nordland 

Kursdagen streames, så det er mulig å få det med seg selv om man ikke har anledning til å ta turen. Det vil være en liten kursavgift for de som deltar i Bodø som vil dekke leie av lokaler og lunsj, men selve innholdet er gratis.

Informasjon om påmelding og fullstendig program kommer. 

Foreløpig program

09.30-13.00: Introduksjonskurs i 3D-print. Kursholder Nils Grønningsæter fra 3dviz.no

13.00-13.30: Lunsj 

13.30-14.30: Programpost kommer 

14.30-14.40:Pause 

14.40-15.30: Programpost kommer 

Introduksjonskurs i 3D-print

Fylkesbiblioteket har kjøpt inn to 3D-printere (Ultimaker 2+) som etter hvert skal kunne lånes av og brukes ute i  bibliotekene i Nordland, og det er satt av tre timer til et teoretisk og praktisk innføringskurs i 3D-print med disse printerne. Kursholder er Nils Grønningsæter fra 3dviz.no, og han skriver følgende:

3D-printing er på vei til å bli en del av hverdagen vår. Det er på vei inn i skoler og universiteter, biblioteker og vitensentre. Mange steder finnes det allerede, men hva skal det brukes til og hva er det man kan lage? Hvordan tar vi en ide og gjør den til et fysisk objekt? Og hva er en 3D-printer og hva kan den brukes til?

I dag er det vanlig å skrive ut feriebildene hjemme. Men visste du at man også kan skrive ut sjokoladefigurer, betonghus i full størrelse og kroppsdeler?

På en kursdag i 3d-print kan man kombinere design og visuell utforming, konstruksjon, matematikk og bruk av moderne verktøy. Deltagerne skaper sine egne produkter som de printer ut og etterpå vurderer.

Alle får mulighet til å prøve ut 3D-printing i praksis med de printerne som etter hvert skal rundt i fylket. Mer informasjon om dette utlånet kommer også, oppstart vil være etter denne kursdagen.

Fant du det du lette etter?