Nordlands trompet

Petter DassVær hilset, I, Nordlands bebyggende Mænd

Fra Verten i Huset til trælende Svend,

   Vær hilset, I, Kofte-klæd Bønder!

Ja samtlig saa vel du til Fiære som Field

Saa vel den der bruger med Fisken paa Gield

   Som salter Graae-Torsken i Tønder.

Vær hilset, I Geistligheds hederlig Lius

Prælater, og Orden i Helligdoms Huus,

   Hver i sin Bestilling hin gieve!

Tillige den velbetroed Øvrigheds Mand,

Som bære bør Sverdet og Retten i Land,

   Fra Vold og Uorden hanthæve!

Hil være Leylendingen, Huus-Manden og,

Hver Odelsmand med den Strandsiddende Flok

   Af hvad for slags Middel og Evne

Udliggere, Kræmmer, hvad Navne de har

Samt flere, som jeg her utydelig og klar

   For Mangel af Tiid ey kand nævne.

Hil være det elskelig Qvindelig Kiøn,

Matroner og ægte-gift Hustruer skiøn,

   Madamer og ugifte Piger;

Dog synderlig tugtig Gemytter i sær,

Min Hilsen jeg samtidig tilbyder enhver,

   Og redebon Tienist’ tilsiger, (...)