Fjernlån og Depot

Fjernlånsvirksomheten er regulert av Lov om folkebibliotek og Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek, oppdatert 17.06.2014.

Fjernlån

Fjernlån er samarbeid mellom bibliotek, der bibliotekene stiller sine samlinger til disposisjon for lånere ved andre bibliotek (fra Retningslinjer for fjernlån)

Fylkesbiblioteket sin avdeling i Rana sin fjernlånstjeneste retter seg mot andre bibliotek, vi låner primært ut materiell til voksne og lokalhistorie fra sørfylket. Vi låner ut bøker, lydbøker, språkkurs, DVD-er, og annet egnet materiale. Depoter tilbys etter ønske.

Fylkesbiblioteket sin avdeling i Narvik har ansvar for innkjøp og fjernlån av barne- og ungdomslitteratur, samt lokalhistorie fra nordfylket. Vi låner ut til andre bibliotek, og vi er mye brukt av skolene i Nordland da vi låner ut både klassesett og bokkasser. For mer informasjon se menypunktet «Skoletjenesten» .

Depot

Ønsker ditt bibliotek å lage ei utstilling over et bestemt tema eller tilby krim på DVD til påske? Kanskje trenger flere av kommunens flerkulturelle innbyggere bøker på sitt morsmål?  Da kan dere sende oss en depotbestilling.  Depot på alle medier kan på enkel måte bestilles via Bibliofil. Det er også mulig å bestille depot ved å sende oss en e-post. Vi kan sette sammen det meste ut fra ønske og behov så lenge materialet finnes i vår samling.  Et depot vil som regel få lengre utlånstid enn ordinært fjernlån.   

Vi er behjelpelig med lokalisering og bestilling fra utlandet. Bestillinger utenfor Norden kan rettes til Innlånstjenesten ved Nasjonalbiblioteket

Vi tar også imot emnebestillinger og referansespørsmål. Referansespørsmål er av faglig karakter. Lånere kan for eksempel lure på hvem som skrev «Nordlandsnetter», hvor langt nord flått finnes eller hvor det lenge det har bodd folk i Lofoten. Kanskje spør en låner etter en bok som er vanskelig å finne. Noen spørsmål er mer krevende enn andre og vi hjelper deg gjerne hvis du står fast.