Rådgivning og utvikling

En sentral del av Nordland fylkesbibliotek virksomhet er å styrke bibliotekene ved å stimulere ny innovasjon. Biblioteklovens formålsparagraf sier at bibliotekene i sin virksomhet blant annet skal legge vekt på aktualitet og kvalitet.

Utvikling skjer både gjennom effektivisering av arbeidsprosesser og ved å gi nye tjenester og tilbud til bibliotekbrukerne i fylket.