Kassering

En god samling krever ikke bare innkjøp, men også at man kvitter seg med det utslitte og utdaterte. Kvalitet kan være vel så viktig som kvantitet. Derfor er gode kasseringsrutiner helt avgjørende for å opprettholde en attraktiv, aktuell og oppdatert samling.

Kontakt oss gjerne hvis du synes det er vanskelig å komme i gang med kassering i ditt bibliotek, vi vil hjelpe så godt vi kan. 

CREW-manualen

Vi anbefaler Buskerud fylkesbiblioteks nyttige og inspirerende håndbok for samlingsutvikling, du finner den til høyre på siden her hvor man kan lese den på nett og laste ned pdf-versjonen. 

Sagt om kassering:  

- Det er de 500 første du kasserer som gjør vondt. (biblioteksjef i Buskerud)

- Jeg kommer aldri til å like å kassere, men nå forstår jeg mer av hvorfor det er nødvendig. (bibliotekar i Nordland etter verksted i kassering)

- Den norske utgaven av CREW legitimerer kassering og inngår som en del av den faglige bibliotekdiskursen. (Jannicke Røgler i Bok og bibliotek, 2014)

- Hos oss er det før og etter CREW, ferdig med det. Takk! (fra spørreundersøkelse om kasseringspraksis i norske bibliotek)

- CREW har vært til STOR hjelp! Det er mye lettere å ‘få lov’ til å kassere bøker når det står svart-på-hvitt at det er en viss holdbarhet på bøker. (fra spørreundersøkelse om kasseringspraksis i norske bibliotek)

Spesialbibliotekar
Spesialbibliotekar