Kursdag: Makerspace i ditt bibliotek

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I april 2018 arrangerte fylkesbiblioteket kursdag for ansatte i VGS- og folkebibliotek i Nordland. Her ligger programmet og presentasjonene fra de ulike bidragsyterne denne kursdagen for inspirasjon, informasjon og videre bruk i bibliotekene i Nordland. 

Program

  • Introduksjonskurs i 3D-print. Kursholder Nils Grønningsæter fra 3DViz Norge. 
  • Introduksjonsforedrag om makerspace/folkeverksted i bibliotek: Rebekka Hennum fra Stavanger bibliotek og kulturhus presenterer Sølvberget Makerspace
  • Kreative og miljøvennlige tips til innhold i ditt makerspace/folkeverksted: Inspirasjonsforedrag med praktisk del av Nina Morvik fra Kreativt gjenbrukssenter i Salten 

Introduksjonskurs i 3D-print

Fylkesbiblioteket har kjøpt inn to 3D-printere (Ultimaker 2+) som etter hvert skal kunne lånes av og brukes ute i bibliotekene i Nordland, og det er satt av tre timer til et teoretisk og praktisk innføringskurs i 3D-print med disse printerne. Kursholder er Nils Grønningsæter fra 3dviz.no, og han skriver følgende:

3D-printing er på vei til å bli en del av hverdagen vår. Det er på vei inn i skoler og universiteter, biblioteker og vitensentre. Mange steder finnes det allerede, men hva skal det brukes til og hva er det man kan lage? Hvordan tar vi en ide og gjør den til et fysisk objekt? Og hva er en 3D-printer og hva kan den brukes til?

I dag er det vanlig å skrive ut feriebildene hjemme. Men visste du at man også kan skrive ut sjokoladefigurer, betonghus i full størrelse og kroppsdeler?

På en kursdag i 3d-print kan man kombinere design og visuell utforming, konstruksjon, matematikk og bruk av moderne verktøy. Deltagerne skaper sine egne produkter som de printer ut og etterpå vurderer.

Alle får mulighet til å prøve ut 3D-printing i praksis med de printerne som etter hvert skal rundt i fylket. Mer informasjon om dette utlånet kommer også, oppstart vil være etter denne kursdagen.

Sølvberget Makerspace

Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget, har  siden desember 2014 hatt utstyr og lokaler for å drive med Makerspaceaktivitet.

Fra nettsiden til Sølvberget Makerspace: 

Et makerspace er et verksted og møtested for deg som vil skape noe. Enten du er interessert i elektronikk, programmering, 3D-design, trearbeid, søm eller vinylkutt er dette stedet for deg. Besøk Facebookgruppen vår om du vil se mer om hva som skjer. Vi har kurs og workshops for barn, voksne og ungdom, innen det forskjellige utstyret vi har tilgjengelig. I tillegg til inspirasjons kvelder. 

Hva er Kreativt gjenbrukssenter i Salten?

Kreativt gjenbrukssenter i Salten (KgS) er et innovativt og framtidsrettet kompetansesenter innen gjenbruksinnovasjon. Senteret jobber med et mangfold av aktiviteter, med et fokus på feltene miljø, kreative læringsprosesser, empowerment, entreprenørskap og innovasjon.

Miljøutfordringen er en av vår tids største utfordringer. Senteret ser gjenbruksinnovasjon som et viktig konkurransefortrinn for bedrifer, næringsliv og det offentlige, og en nødvendighet for å lykkes i framtida med å skape nye arbeidsplasser, utvikle nye produkter og håndtere miljøutfordringene.

Vi tilbyr en kreativ og skapende arena. Senteret har utviklet ulike pedagogiske metoder og konsepter som stimulerer de entreprenørielle egenskaper, samt hever miljøbevisstheten. Utgangspunktet for våre pedagogiske metoder er overskuddsmaterialer og avfall. I fagterminologien kalles de ”intelligente materialer”.

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde