Du er her:

Om oss

Nordland fylkesbibliotek er en fylkeskommunal virksomhet som jobber med regional utvikling av bibliotek i Nordland. Dette innebærer fjernlån, prosjektarbeid, kompetanseheving, litteraturformidling, bokbussvirksomhet og mye mer. Virksomheten er hjemlet i Lov om folkebibliotek fra 01.01.1986