Forfatterturné - tilskudd

Hans Olav Lahlum på Fauske bibliotek - Klikk for stort bildeHans Olav Lahlum på Fauske bibliotekNordland fylkesbibliotek gir støtte til folkebibliotek som vil arrangere forfatterbesøk selv. Hvert år kan dere søke om støtte til forfatterturné i egen region. Send søknad innen 1. desember 

NB! Fra og med 2017 kan dere også søke på midler til debattleder ut fra de samme forutsetninger.

Formål

Formål med tilskuddet er å skape aktivitet i bibliotekene gjennom interkommunal samarbeid.

Hvem kan søke

Folkebibliotek i Nordland.

Hva kan støttes

Det gis støtte til reise og oppholdsutgifter for en forfatter eller debattleder. Honorar må finansieres lokalt.

Krav til søknaden

Det skal være minimum tre samarbeidende bibliotek. Målgruppen for turneen skal være klar.
Etter turneen er gjennomført skal det sendes inn rapport og regnskap med besøkstall for turneen.

Søknadsfrist

1. desember

 

 

Gro Dahle på Narvik VGS - Klikk for stort bildeGro Dahle på Narvik VGS

Spesialbibliotekar