Spørsmål og svar om Skrivebua.no

Skrivebua.no er nå historie, og serveren er slått av.

Bakgrunn

Skrivebua var en skrive- og publiseringstjeneste som ble driftet av Nordland fylkeskommune ved fylkesbiblioteket fra slutten av 90-tallet til 2014.

Den ble nedlagt  på grunn av manglende finansiering, og nye tekster har ikke blitt lagt til.

Vi har holdt serveren gående ut fra prinsippet om at det ikke har kostet noe å la den stå, men av sikkerhetsmessige hensyn og ressurshensyn har er nå serveren fjernet.

 

Fag- og utviklingsleder