Bibliotekfaglig veiledning og utvikling

Nordland fylkesbiblioteks rolle som regional utviklingsaktør på bibliotekområdet innebærer at vi satser på faglig veiledning overfor bibliotekene og andre.

Det er viktig for oss at bibliotekene utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen, og rådgivning og kompetanseheving har derfor særlig fokus hos oss.

Rådgivning overfor bibliotekene er en gratis tjeneste.