Prosjekter

Nordland fylkesbibliotek utvikler og driver prosjekter forløpende. Prosjektene er både en del av vår virksomhet, og det er prosjekter i folkebibiotekene som vi støtter økonomisk.

Prosjektene utvikles spesielt for å følge opp handlingsprogrammet, samt for oppfølging av bibliotekplanens målsettinger.