Makerspace i ditt bibliotek

Nordland fylkesbibliotek ønsker å stimulere og inspirere folkebibliotekene i fylket gjennom satsingen «Makerspace i ditt bibliotek».

Nordland fylkesbibliotek ønsker å stimulere og inspirere folkebibliotekene i fylket gjennom satsingen «Makerspace i ditt bibliotek». Vi har kjøpt inn utstyr som bibliotekene i Nordland kan bruke i makerspaceaktiviteter. En del av utstyret finnes på langtidslån hos pilotbibliotekene Brønnøysund, Hamarøy, Meieriet, Meløy og Narvik. Resten er tilgjengelig til utlån. Vi har også produsert brosjyren "Sånn: Makerspace" som er sendt ut til alle bibliotekene i Nordland. Vi arrangerer også kurs og regionale workshops som en del av satsingen. Våren 2019 var det workshop i Mosjøen og på Fauske. Høsten 2019 planlegger vi workshops i Lofoten og Vesterålen.

Lykke til med makerspace i DITT bibliotek!

Hilsen makerspacegruppa til Nordland fylkesbibliotek

Veronica Mørch, Roar Nygård,
Kari Meidell Sjule og Ole-Martin Hagen.


Utlån av makerspaceutstyr

Planlegger ditt bibliotek arrangementer, verksteder og/eller aktiviteter for barn, ungdom og voksne med fokus på oppfinnelser, teknologi, læring og kreativitet? 

Fylkesbiblioteket kan bidra med utlån av blant annet 3D-printere, vinylkutter, littleBits og Strawbees til bruk i VGS- og folkebibliotek i Nordland: 

Design ditt eget motiv 

Sykveld i biblioteket? 

Lag egne spill!

3D-print i bibliotek 

Introduksjon til koding for barn og unge 

Et fint tilbud for de minste (og artig for voksne!) 

3D-penn som forvandler plast til skulpturer 

 

Aktivitet og markedsføring

Moderne byggeklosser 

Spesialbibliotekar