Spill i ditt bibliotek

Ulike typer spill og gaming er en stor del av barn og unges (medie)hverdag, og det er naturlig at dette gjenspeiles i bibliotekene. Spill i bibliotekene er også en del av Spillerom, regjeringen sin dataspillstrategi for 2020–2022.

Klikk for stort bildeSølvi fra fylkesbiblioteket tester spilltilbudet på Gentofte bibliotek i Danmark

Hvorfor skal du ha spill i ditt bibliotek?

En investering i utstyr og kunnskap om spill kan gjøre biblioteket mer attraktivt for brukergrupper som vanligvis ikke kommer på biblioteket. Bibliotekene kan være en møteplass for både unge og voksne som kan samles om en felles spillinteresse, og både digitale og analoge spill hører hjemme her. Spill har også ofte bakgrunn i litteratur, historie og annen type kultur hvor biblioteket kan bidra med bakgrunnsinformasjon, og ellers tilrettelegge og supplere tilbudet med det som finnes i biblioteket. Mange spill er i seg selv også god og avansert historiefortelling som gir opplevelser til spilleren, og som åpner både for fordypning og underholdning.  

Dataspillstrategien til regjeringen ligger vedlagt til høyre/nederst på siden her, og vi anbefaler denne som videre lesing for å få et overblikk og bli oppdatert på hva som er viktig innenfor dataspill og dens rolle i dagens samfunn. Der finner du også medieundersøkelsen som viser at 96% av guttene og 63% av jentene spiller spill. 

Digitale spill

Nødvendig utstyr 

For å ha et digitalt spilltilbud i biblioteket trenger man en spillkonsoll med skjerm og trådløse kontrollere med ladere, og/eller PC med utstyr til spill.Ta gjerne kontakt med oss på fylkesbiblioteket, vi kan hjelpe deg i gang med innkjøp av konsoller og det som trengs . 

I 2017 arrangerte vi en kursdag om spill i bibliotekene, og i forbindelse med denne kjøpte vi inn litt utstyr. Vi har derfor noen få konsoller til utlån hvis ditt bibliotek har lyst til å teste dette ut.

Innkjøp av spill til biblioteket 

Biblioteksentralen selger spill som er klarert for bruk i biblioteket, og for utlån. De har i skrivende stund et utvalg av spill til Playstation 4, Nintendo Switch og XBox One: https://www.bibsent.no/boker-medier/dataspill

Innkjøpsordning for spill til bibliotekene 

Norsk filminstitutt administrerer innkjøpsordningen for spill. Ordningen gjelder innkjøp av nye norske spill for barn, ungdom og voksne. Åtte norske spill blir mot januar 2020 gjort tilgjengelige for bruk i norske bibliotek, les mer her: https://www.nfi.no/aktuelt/2019/atte-nye-norske-spill-blir-tilgjengelig-pa-biblioteket . 

For å delta i spillordningen må biblioteket først registreres som bruker. Send en e-post til bibliotek@nfi.no fra bibliotekets e-postadresse. E-posten må merkes med "Spillordningen" og inneholde ditt navn, bibliotekets navn, adresse og telefonnummer.

 

Analoge spill

Fylkesbiblioteket har fjernlån av flere analoge spill: 

Daabloe er et samisk spill som kan lånes fra fylkesbiblioteket i Rana. Det inneholder 3D-printede brikker, spillbrett og regler. Mer informasjon om fjernlån av dette kommer, men bare ta kontakt om dette er interessant. Les om spillet her. 

New Amigos. Vi har kjøpt inn flere eksemplar av språkspillet «New Amigos» på arabisk/norsk, spansk/norsk, sør-samisk/norsk og nord-samisk/norsk.

Dette er spill som egner seg godt som aktivitet på språkkafe, men kan også spilles som et vanlig brettspill.  

Hvert spill er ment for opptil 4 deltagere.  Skal det brukes på språkkafe låner en så mange brettspill en tror en trenger. Grensen er ikke nådd før alle brettspill er utlånt.

Av andre brettspill er det kjøpt inn et eksemplar hver av Ticket to ride. Europe, Catan, Dominion, Alias og Kampen om Norge. Disse er det bare å bestille som vanlig fjernlån fra avdelingen i Rana. 

Innnkjøp av analoge spill kan gjøres i bokhandlene og i spesialbutikker, som Outland

Vi oppfordrer også til samarbeid med lokale spillforeninger innen brettspill, rollespill, sjakk, bridge og lignende om både arrangementer og øvrige spilltilbud i ditt bibliotek. Vi har sett gode eksempler på slike samarbeid i Nordland, som på Vefsn bibliotek, der de jevnlig har arrangementer i samarbeid med en lokal spillforening. 

Faglige nettverk og organisasjoner for spill i bibliotekene 

Bibliogames er en frivillig organisasjon med spillformidlere, som leverer spillarrangement i hele landet. Målet deres er å sikre at alle spillere kan få et tilbud i sitt nærmiljø som lar dem være sosiale, lærende og skapende. De kan arrangere kurs for bibliotekansatte og spillarrangementer i biblioteket. Nettside: https://www.bibliogames.no/  

Gamebrarians Norge er facebookgruppe for spillbibliotekarer og de som jobber med spill i bibliotekene: https://www.facebook.com/groups/gamebrariansN/ 

Sjakk & Samfunn er et nytt initiativ fra Norges Sjakkforbund, og de ønsker at alle i samfunnet skal få muligheten til en bedre hverdag gjennom sjakkspilling. De vil fungere som et bindeledd mellom lokale aktører (sjakklubber og frivillige) og biblioteker, samt tilby sjakkmateriell, kurs og rådgivning. Tilbudet er gratis. De starter opp med et tilbud til alle biblioteker i landet, interesserte bibliotek kan  melde seg på prosjektet her: http://www.sjakkogsamfunn.no/?page_id=116 

Bibliotekrådgiver IKT
Spesialbibliotekar