Byen som regionsenter

Seminar og workshop med Sandnessjøen som case

19. - 20. september 2016

Sted: Kulturbadet, Sandnessjøen sentrum

Sandnessjøen Foto: Hans Petter Sørensen - www.faroutfocus.no (Alstahaug kommune) - Klikk for stort bilde

Hva innebærer det for en by som Sandnessjøen å være et regionsenter? Dette var tema for byromseminaret 2016 som ble arrangert i samarbeid med Alstahaug kommune og Sentrum næringshage. Det ble også satt fokus på gode verktøy som kan sikre god medvirkning og dialog i byutviklingen.

Seminarrapport

Gehl hadde ansvaret for det faglige opplegget for workshopen 20. september, og har utarbeider en seminarrapport som presenterer resultatene fra gruppearbeidene, sammen med en oppsummering av innleggene fra seminardagen 19. september. Målet er at deltakerne med denne rapporten kan ta med seg erfaringer og metoder tilbake til sitt arbeid med by- og tettstedsutviklingen i egen kommune.

Seminarrapporten finner du her (PDF, 7 MB)

 

Byen som regionsenter

En viktig forutsetning for at byer kan ta rollen som regionsenter, er god dialog mellom planmyndigheter, næringsliv og innbyggere på tvers av kommunegrensene. Hvis målet er at byen skal oppleves å være til for alle, krever dette god planlegging og omtanke i utforming av byrom og lokalisering av tjenester, handel, kulturtilbud og øvrig infrastruktur.

 

Seminardag 19. september

På seminardagen ble rollen som regionsenter og medvirkning i byutvikling belyst med faglige innlegg og paneldebatt. Seminaret 19. september ble strømmet direkte.

SE FOREDRAGENE FRA SEMINARDAGEN 19. SEPTEMBER 

 

Workshop 20. september

Opplegg og gjennomføring av workshopen var knyttet til tematikken "Byen som regionsenter" med Sandnessjøen som case. Programmet for workshopen var utarbeidet i samarbeid med Alstahaug kommune og det velrennomerte danske arkitektfirmaet Gehl.

PROGRAMMET FINNER DU HER

 

Om Sandnessjøen

Sandnessjøen er en av ti byer i Nordland med regionale funksjoner. Sandnessjøen er et logistikknutepunkt for både folk, handel og annet næringsliv. Hurtigbåt og hurtigrute anløper sentrum og er knyttet opp til buss og biltrafikken for øvrig. Alstahaug kommune har vært opptatt av å samle flest mulig av sine offentlige tjenester og handelstilbud i sentrum slik at disse skal være tilgjengelige for omlandskommunene. Hvordan kan et regionsenter som Sandnessjøen utvikle sin rolle som regionsenter for sitt omland?

 

Om regionsenterrollen

I Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025 (PDF, 10 MB)heter det at Nordland har følgende sentra med regionale funksjoner: Bodø, Fauske, Leknes, Svolvær, Sortland, Narvik, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Her heter det videre at "Et regionsenter er et senter med betydning for flere kommuner i regionen. Det har de fleste vanlige offentlige og private servicefunksjonene som dekker handels- og tjenesteomlandet til en eller flere kommuner. Stedet har kultur-, underholdnings- og rekreasjonstilbud, samt kollektivtilbud og fungerer som knutepunkt i regionen."

Opplegg og gjennomføring av workshopen var knyttet til tematikken "Byen som regionsenter" med Sandnessjøen som case. Programmet for workshopen var utarbeidet i samarbeid med Alstahaug kommune og det velrennomerte danske arkitektfirmaet Gehl.

Seminaret 19. september ble avholdt i kinosalen i Kulturbadet i Sandnessjøen sentrum. Alle innleggene og paneldiskusjonen ble strømmet direkte på nfk.no/nett-tv. Innleggene og opptakene finner du her.

Sted: Kulturbadet, Sandnessjøen sentrum

Tid: kl 08.00 - 16.00

Workshopledelse: Birgitte Bundesen Svarre og Martin Hedevang Andersen, Gehl Architects

Sted: Kulturbadet, Sandnessjøen sentrum

Tid: kl 09.30 - 17.15

Ordstyrer: Morten Hofstad, redaktør Helgelands Blad

Fant du det du lette etter?
Heidi Ramsvik
Rådgiver stedsutvikling/ PhD stipendiat NMBU