Innledere byromseminar 2017

 
Anne Sand - Klikk for stort bilde Anne Sand (Sp) er varaordfører Vestvågøy kommune. Sand er født og oppvokst i Vestvågøy, og har utdanning innen økonomi og revisjon fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Sand har jobbet som revisor i Oslo og på Leknes. Ved siden av revisorjobben, har hun også drevet lokal familiebedrift med handel og fiskekjøp. Sand har vært aktiv i lokalpolitikken for Senterpartiet fra 2011, og varaordfører fra 2015.
Ingelin Noresjø - Klikk for stort bilde Ingelin Noresjø (KrF) er fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune. Noresjø er oppvokst og bosatt i Fauske, og har høyere utdanning innen sosiologi og media, og en mastergrad i Business Administrasjon. Noresjø har vært medlem i fylkesrådet i Nordland siden 2015 og er brennende opptatt av god by- og stedsutvikling. 
Peter B - Klikk for stort bilde Peter Butenschøn er arkitekt og byplanlegger og har undervist og hatt en rekke verv innen sitt fag, samtidig som han har drevet egen praksis. Butenschøn har blant mye annet vært arkitekturkritiker i Dagbladet og medredaktør av fagtidsskriftet Byggekunst, og ble i 1991 rådgiver for design og arkitektur i Kulturdepartementet. Butenschøn er kjent som pådriver for opprettelsen av Norsk Form hvor han var direktør 1993 – 2002. Deretter gikk han til stillingen som rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Siden 2008 har Butenschøn vært rådgiver for norske bykommuner, og skrevet og forelest om byer. "Byen - en bruksanvisning" kom i 2009. 
Kristin K Dahle - Klikk for stort bilde

Kristin Karlbom Dahle er utdannet naturforvalter fra NMBU og har jobbet som planlegger i Bø kommune i Telemark siden 2006. Bø kommune har 6200 innbyggere, i tillegg til 3000 studenter ved Campus Bø, og er en kommune i sterk vekst. Dahle har jobbet med utviklingsprosjekter knyttet opp mot arealplanlegging i Bø sentrum, både stedsutviklingprosjektet Rom for alle og areal og transportprosjektet Bygdepakke Bø. I det siste har Bø kommune vært casekommune for TØI sin forskning på hvordan man kan jobbe med areal og transport i en tverrfaglig politikkpakke utenfor de store byene.

Anders Tønnesen - Klikk for stort bilde Anders Tønnesen er forsker ved Transportøkonomisk institutt innen områdene byutvikling og transport, og miljø og klima. Tønnesen har nylig publisert en rapport om sitt arbeid i Bø kommune og prosjektet "Bygdepakke Bø". Målet med dette prosjektet var å redusere interntrafikk, øke andelen gående og syklende, og styrke sentrums attraktivitet. På byromseminaret vil Tønnesen fortelle mer om samarbeidet med Bø kommune og de funnene som kom fram i prosjektet. Les mer om rapporten på Distrikssenterets nettsider.
Aslaug Tveit - Klikk for stort bilde Aslaug Tveit har utdannelse som urban designer fra universitetet i Stavanger og Aalborg universitet. Hun driver selskapet Léva Urban Design, og har tidligere jobbet i Norconsult. Tveit er også daglig leder i grunneierselskapet Urban Sjøfront i Stavanger som står bak en omfattende byutvikling i Stavanger det siste tiåret. Tveit vil helst inn så tidlig som mulig når de bygde omgivelsene endrer seg eller det bygges nytt i byer og steder. Hun jobber nedenfra og opp for å spleise arkitektur og mennesker. 
   
Fant du det du lette etter?