Innlegg fra seminardagen 20. september 2017

Her finner du innleggene fra byromseminaret på Leknes 20. september. 

Varaordfører Anne Sand (Sp) og fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (Krf) ønsket velkommen til seminar med innlegg som berørte kommunens utfordringer med sentrumsutvikling, og fylkeskommunens politikk for å styrke byer og tettsteder i Nordland. Arkitekt og byhistoriker Peter Butenschøn innledet med spørsmålet "Hva skal vi med gode byer i Norge?". Deretter presenterte Aslaug Tveit funnene bak spørreundersøkelsen som ble gjort i forkant av seminaret. Sigrid Arctander fra Vestvågøy kommune fortalte om den pågående utviklingen av Storgata. Dette ble et interessant bakteppe for innleggene fra Kristin K. Dahle fra Bø kommune i Telemark og Anders Tønnesen fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) om pilotprosjektet Bygdepakke Bø som viser hvordan man kan gå fram for å håndtere trafikk i mindre byer og tettsteder. Disse innleggene var bakgrunn både for en paneldiskusjonen på seminardagen, og workshopen dagen etter.