Program for workshop 21. september

Målsetningen med workshopen er å gi deltakerne et nytt perspektiv på hvordan et attraktivt sentrum utvikles. Vi snur problemstillinger på hode og garanterer en gøy og lærerik dag. Det vil bli lagt stor vekt på gjennomføring og utvikling. Det vil med andre ord handle om mer enn bare planlegging! 

Forside Sluttrapport Faglig råd for bypolitikk 2016 (PDF, 721 kB)Workshopen kobles til Nordlandsmodellen som ble utviklet i 2016 i forbindelse med at fylkeskommunen utarbeidet en Regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Dette kan du lese mer om her.  

I workshopen ønsker vil å koble utfordringer som er beskrevet i Nordlandsmodellen til praksis, med Leknes som case. Dette håper vi kan bidra med å danne et grunnlag til et videre formelt arbeid med Nordlandsmodellen

kl 09.00 - 09.30  Oppvarming og introduksjon 

Leva Urban Design introduserer hva vi skal gjennom i løpet av dagen, deltakerne får tildelt ulike roller i arbeidsgruppene resten av dagen.

Med kun én dag på oss til å finne løsninger på vanskelige problemstillinger krever det et effektivt og godt samarbeid mellom workshop-deltakerne. I praksis er dette også noe som er en reell utfordring i hverdagen hos den enkelte. Vi bruker derfor også selve workshop-seansen til å vise arbeidsmetodikk rundt samarbeid og effektiv ressursbruk.

kl 09.30 - 10.30 LEKNES - omdømme regionalt // attraksjonskraft 

For å kunne finne Leknes sine fortrinn er det viktig å se på konteksten, og se Leknes i et større perspektiv. Den første arbeidsøkten vil handle om å definere Leknes som sted i dag, og i fremtiden. Spørsmålet vi kan stille er: Hvordan kan Leknes bli Nord-Norges flotteste by?

Kobling til Nordlandsmodellen: Kan sees i sammenheng med et fremtidig fellesprosjekt som knytter sammen de 10 byene i Nordland, og som synliggjør det enkelte sted sin rolle i regionen.

kl 10.30 - 11.30 LEK I SENTRUM - Hvordan bygge by av mellomrommene? 

Den konkrete oppgaven som handler om mellomrommene i Leknes sentrum er valgt ut basert på data hentet inn fra spørreundersøkelse gjennomført i forkant, samt faglige vurderinger gjort av Leva Urban Design innledningsvis.

Det vil bli arbeidet hands-on med å løse Leknes sentrum sine utfordringer (deloppgave 1). Deretter skal vi sette fokus på hvordan forslagene som kommer opp skal gjennomføres (deloppgave 2): Hvem gjør hva? Hvordan samarbeider vi for å skape den positive utviklingen? Hva skal til av endringer for å kunne gjennomføre?

Kobling til Nordlandsmodellen: Oppgaven bygger grunnlag til etablering av byprosjekt i Leknes, og blir en læringsprosess som deltakere fra andre byer kan ta med seg hjem å gjennomføre i egen by i etterkant av workshopen.

kl 11.30 - 12.00 LUNSJ 

kl 12.00 - 14.00 LEK I SENTRUM 

Vi fortsetter arbeidet med å "bygge by av mellomrommene". 

kl 14.00 - 15.00 Oppsamling 

Den siste timen vil hver gruppe sitt resultat bli presentert og samlet opp på. Dersom det blir tid til overs gis det rom for en liten åpen seanse hvor problemstillinger som er kommet frem i løpet av dagen kan tas opp i plenum, enten med spørsmål til hverandre eller til Leva Urban Design.

Fant du det du lette etter?